Registerkort Nr E12

1926 Minnessten över Östgöta fotfolk, 1.Livgrenadjärregementet på Malmen

Län                                             Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Helikopterflottiljens område på Malmen.
GPS-angivelse:                      58°24’29.78″N 15°31’15.75″E

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström, Lena Mindus
Datum:                                      2020-09-25

Historia
Första livgrenadjärregementet bildades i samband med att det ursprungliga Livgrenadjärregementet delades i två delar 1816, Första livgrenadjärregementet (I 4) och Andra livgrenadjärregementet (I 5). Regementets historik sträcker sig tillbaka till de östgötafänikor som uppsattes 1551 och som i början av 1600-talet blev Östgöta infanteriregemente.
År 1791 sammanslogs Östgöta infanteriregemente med Östgöta kavalleriregemente och bildade (det första) Livgrenadjärregementet. Infanteridelen i Livgrenadjärregementet benämndes Livgrenadjärregementets rotehållsdivision medan kavalleridelen benämndes Livregementets rusthållsdivision
År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Första livgrenadjärregementet tilldelades № 4. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Första livgrenadjärregementet innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 4. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen, men även från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.
I samband med försvarsbeslutet 1925 kom Första livgrenadjärregementet och Andra livgrenadjärregementet återigen att slås samman, för att från den 1 januari 1928 bilda Livgrenadjärregementet (det yngre) (I 4).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Helikopterflottiljen
Adress:                                       581 98 LINKÖPING
Tfnnr:                                         013-28 30 00
Mail-adress                               exp-hkpflj@mil.se

Övrigt:.
Minnessten av granit, 4,0 m h och 1,0×0,3 m (90-190cg). Avsmalnande uppåt, spetsig topp. Stenen står på en kulle, 1,0 m i diam och 0,6 m h.
Text:  ÖSTGÖTA FOTFOLKS CAMPEMENTSPLATS FRÅN KARL XI:S TILL GUSTAF V:S DAGAR
KUNGL FÖRSTA LIVGRENADJÄRREGEMENTET RESTE STENEN 1926
Text på frånsidan, skriven av Verner von Heidenstam: TYD VAD STENEN DIG TÄLJA VILL I HUNDRADE ÅR OCH HUNDRADE ÅR OCH FEMTIO ÅR DÄRTILL FÖRSAMLADES HÖR PÅ MALMENS SAND DE UNGA MED VAPEN I HAND FÖR ATT VÄRJA SITT LAND ELLER SEGNA MED BLÖDANDE SÅR ETT TACK TILL DE STORA FREJDADE MÄN SOM MÖTTE HÅRT MED HÅRT TILL ALLA SOM FÖLLO OCH GÖMDES I FJÄRRAN MULL OCH GLÖMDES ETT TACK FÖR ATT ÄN VÅRA FÄDERS HEM ÄR VÅRT
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten