Registerkort Nr E03

1598 Skulpturgrupp över slaget vid Stångebro 

 Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)                Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Tekniska verken
GPS-angivelse:                        N58°25’14” E15°37’56”

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström, Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                       2020-08-05

Historia
Slaget vid Stångebro utkämpades vid Stångebro i Sankt Lars socken strax utanför Linköping den 25 september 1598 mellan hertig Karl (sedermera Karl IX), och Sigismund, kung av Sverige och Polen. Hertig Karl segrade och kunde därmed i praktiken avgöra kriget mot Sigismund.

 Ägare
Namn:                                        Linköpings kommun
Adress:                                       Kultur- och fritidsnämnden, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                         013-206000
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En skulpturgrupp där konstnärerna fick i uppdrag att skildra händelser förknippade med slaget vid Stångebro. Varje skulptur är placerad på en cirka tre meter hög kolonn av infärgad röd betong liknande de som finns på byggnaderna bredvid. De avtäcktes 1993.
De är Aquamanilen från Ydre möter Luthers katekes av Hans Björn, Upprorsman av Tommy
Östmar, Änkorna av Kajsa Mattas och Karl IX med Wasakärven besegrar Sigismund, den polska örnen av Åke Pallarp.
Text:  –
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten