Registerkort Nr D04

1980 Inhugget minnesmärke över Södermanlands flygflottilj
(F 11) i Skavsta

Län                                                Södermanland

Kommun                                     Nyköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                        Nyköping, Skavsta flygfält
GPS-angivelse:                            58.7883783 16.9316767

Inventerad
Namn:                                            Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                           2018

Historia
Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.
Åren 1940–1941 uppfördes flottiljområdet på Skavsta gårds ägor i Sankt Nicolai socken drygt 10 km öster om Nyköping. Flottiljområdet som uppfördes efter 1940 års militära byggnadsutrednings typritningar fick i sort sett likadana byggnader som tillkom vid andra flottiljer under samma tid.
Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottiljen inom Flygvapnet. 
Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.
År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980.
Efter att flottiljen avvecklades i sin helhet den 30 juni 1980, erhöll flygplatsen status som beredskapsflygplats. Den 23 september 1984 invigdes flygplatsen som civilflygplats i Nyköpings kommuns regi. År 1991 ändrades flygplatsens namn till Stockholm Skavsta flygplats.

Ägare
Namn:           Luftfartsverket
Adress:          601 79 Norrköping
Tfn:               011-19 20 00
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          –
Renovering:                                  Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg är ett akut behov.  Därefter återkommande var 20:e år

 Vårdare
Förening:                                       Nyköpings Flyghistoriska Förening
Namn:                                            Gunnar Vieweg
Adress:                                           Skavsta flygplats, 611 92 Nyköping
Tfn:                                                  070-530 20 74
Mail:                                                info@f11museum.se

Övrigt
Minnestext under Södermanlandsgripen: DENNA FÖRLÄGGNING TOGS I BRUK AV KUNGL SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ DEN 15.10 1941
FLOTTILJEN UPPHÖRDE  DEN 30.8 1980
Informationsskylt:  Nej

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten