Registerkort Nr D03

1941-80 Inhugget minnesmärke över omkomna i flygtjänst vid Södermanlands Flygflottilj (F 11) i Skavsta

Län                                                 Södermanland

Kommun                                      Nyköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                        Nyköping, Skavsta flygfält
GPS-angivelse:                           58.78894 16.93137

Inventerad
Namn:                                            Hans Norlén och Per-Olof Rosén
Datum:                                           2018

Historia
Den 8 oktober 1940 presenterade ÖB Olof Thörnell sin femårsplan för perioden 1 juli 1941–30 juni 1946. I femårsplanen ingick en upprustning och utökning av Flygvapnet, där han föreslog uppsättandet av en spaningsflottilj, F 11, två bombflottiljer, F 12 och F 14, och två jaktflottiljer, F 13 och F 15. Riksdagen antog femårsplanen successivt under åren 1940–1942, där riksdagsbeslut gällande F 11 antogs den 19 december 1940. Riksdagen beslutade att flottiljen skulle förläggas till krigsflygfält 11 utanför Nyköping. Från den 15 oktober 1941 ingick flottiljen i krigsorganisationen.
Genom försvarsbeslutet 1948 beslutades att spaningsverksamheten vid Roslagens flygflottilj skulle upphöra, samt att Östgöta flygflottilj skulle omorganiseras till en jaktflottilj. Därmed kvarstod F 11 som ensam spaningsflottiljen inom Flygvapnet. 
Flottiljen utökades samtidigt med en fjärde spaningsflygdivision, och blev därmed Flygvapnets största flygflottilj. Flottiljen var till skillnad från andra flottiljer organiserad med en operations- och underrättelseavdelning med underlydande underrättelseplutoner.
År 1974 utökas verksamheten vid flottiljen, då Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS) omlokaliseras till Nyköping. Men redan ett år senare när Regeringen Palme presenterade sin proposition 1975:75, föreslogs en avveckling av två flottiljadministrationer, Södermanlands flygflottilj (F 11) och Kalmar flygflottilj (F 12). År 1975 beslutade riksdagen att Södermanlands flygflottilj skulle avvecklas senast den 30 juni 1980.

 Ägare
Namn:                                            Luftfartsverket
Adress:                                           601 79 Norrköping
Tfn:                                                  011-19 20 00
Mail:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                          Svårt att beräkna.
Renovering:                                  Rengöring + ifyllnad av text med guldfärg, återkommande
vart 20:e år

 Vårdare
Namn:                                            Nyköpings Flyghistoriska Förening, Gunnar Vieweg
Adress:                                           Skavsta flygplats, 611 92 Nyköping
Tfn:                                                  070-530 20 74
Mail:                                                info@f11museum.se

Övrigt
Inhuggen minnesskrift i berghäll.
Text under flygvapentecknet: TILL MINNE AV I FLYGTJÄNST STUPADE KAMRATER VID KUNGL SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten