Registerkort Nr S22

1914 Minnesmonument över 100 års fred vid riksgränsen, Eda

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Eda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På riksgränsen väg 61
GPS-angivelse:                      59°55’53.25″N 12°14’31.83″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-06-12

Historia
År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen till Norge 1914, till minne av 100-årig fred mellan länderna. Man samlade in 26 500 riksdaler, marken köptes in av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag, och ett fredsmonument byggdes i vit granit från Idefjorden. Platsen valdes utifrån närheten till det sista slaget mellan Sverige och Norge i Magnor, samt att man här kan se monumentet både från vägen och järnvägen. Den 16 augusti 1914 invigdes monumentet, och 12 000 människor deltog tillsammans med norske Stortingspresidenten Jørgen Løvland, svenske biskopen von Scheele samt Svenska Freds ordförande Carl Sundblad.
Namnet Morokulien lanserades 1959 av Lennart Hyland, Sverige och Randi Kolstad, Norge. Namnet kommer av det norska ordet moro och det svenska ordet kul, som har samma betydelse (moro & kul i en = moro-kul-i-en).
De svenska och norska statsministrarna (Tage Erlander och Einar Gerhardsen) erkände på lördagskvällen den 3 oktober 1959 Morokulien som Nordens nya stat, Sveriges Radios och Norsk Rikskringkastings land. Livslängden var dock bestämd till en vecka. Staten Morokulien kunde bland annat stoltsera med världens enda internationella postverk.
Morokulien utropades som egen stat, och Hyland åtog sig snabbt rollen som statschef
Marken såldes av Svenska Freds till Eda kommun och av Norges Fredslag till Eidskog kommune år 2005.

 Ägare
Namn:                                        Eda kommun
Adress:                                      Torget 1, 673 32 Charlottenberg
Tfnnr:                                         0571-281 00
Mail-adress                              kommun@eda.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av vit granit från Idefjorden rest år 1914 av Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Norges Fredslag.         
Konstnär: Arkitekten hette Lars Johan Lehming, och Anton Huse och hans mannar reste det 18 meter höga monumentet.                                  
Text mot järnvägen: HÄDANEFTER SKALL KRIG MELLAN SKANDINAVISKA BRÖDER VARA OMÖJLIGT (citat av kung Oscar II)
Text på frånsidan: NORSKE OG SVENSKE FREDSVENNER RESTE ETT MONUMENT —- FÖR HUNDRAÅRIG FRED
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM