Registerkort Nr C31

Gravkvarter för Upplands artilleriregemente på Uppsala kyrkogård

 Län                                            Uppsala

Kommun                                 Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Uppsala kyrkogård, 50 m från Villavägen och 200 m sydost om Stillhetens kapell.
GPS-angivelse: N59°51’11” E17°37’19”

 Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Upplands artilleriregemente eller som det från början hette Andra Svea artilleriregemente, bildades den 1 oktober 1894 genom en sammanslagning av två batterier ur Första Svea artilleriregemente och två ur Wendes artilleriregemente.
Andra Svea artilleriregemente blev kvar i Stockholm fram till 1901, då det omlokaliserades till Stockholmsvägen, sedan 1960-talet känt som Dag Hammarskjölds väg, i Uppsala. För att tydliggöra regementets anknytning till staden, tilldelades den 8 augusti 1904 det nya namnet Upplands artilleriregemente.
Den 12 oktober 1919 tillkom Artilleriets officersaspirantskola (ArtOAS) från att tidigare varit förlagd i Kristianstad. Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades det att reducera armén, vilket påverkade regementet i den omfattningen att det avvecklades år 1927. Regementet höll en avvecklingsceremoni den 3 oktober 1927, och avvecklades officiellt den 31 december 1927. Från den 1 januari 1928 övergick regementet till att verka som en avvecklingsorganisation fram till den 31 mars 1928.
Den 21 september 1901 flyttade regementet officiellt in i en nyuppförd kasern i Uppsala.

 Ägare
Namn:                                        Artilleriregemetet
Adress:                                      Box 9113, 961 19 Boden
Tfnnr:                                        0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-a9-boden@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Rengöringsbehov.

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Minnesstenen av granit rest 1923. Stenen med de två kanonrören är i godtagbart skick.
De 56 liggande gravstenarna med namn m m är i dåligt skick, många av dem helt oläsliga.
Kyrkogårdsförvaltningen har namn m m på samtliga som är gravsatta där. Enligt kyrkogårdsförvaltningen är det Artilleriregementet som har ansvaret för vårdnaden. Förvaltningen klipper dock gräset.
Text:  KUNGL UPPLANDS ARTILLERIREGEMENTE
Text på frånsidan: KYRKOGÅRDEN ANLADES 1901  STENEN RESTES 1923
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten