Registerkort Nr B17

Minnessten över Vaxholms artillerikår och Vaxö läger, Vaxholm

Land                                         Sverigeb17

Kommun (motsv)              Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     50 m öster korsningen Lägergatan-Hamngatan i Vaxholm
GPS-angivelse:                         N59°24’19.09″ E18°20’41.73″

Inventerad
Namn:                                          Claes Grafström
Datum:                                         2011

Historia
Svea artilleriregemente hade två kompanier i Vaxholm vilka 1889 bildade Vaxholms artillerikår.
Från 1878 inkallades beväringar från Svea artilleriregemente för att under 90 dagar genomgå militär utbildning på Vaxö Läger. En manskapsbarack byggdes där Storstugan ligger idag samt en officerspaviljong. Eftersom upp till 400 man kunde bli inkallade samtidigt var det tillåtet att hyra civila tält som synes på bilden. Vid kyrkan förekom parader, exercis, gymnastikövningar och korum. År 1904 upphörde lägerverksamheten.

b17bStorstugan byggdes 1909 av Föreningen för kustartillerihem. År 1930 övertog staden byggnaden och Vaxö läger. Storstugan fungerar nu som kommunal fritidsgård och Lägret är ett aktivitetsområde för gammal och ung. Här firas bland annat midsommarafton i Vaxholm.

Ägare
Namn:                                          Vaxholms stad
Adress:                                        185 83 VAXHOLM
Tfnnr:                                           08-541 708 00
Mail-adress                                kansliet@vaxholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Vaxholms artillerikår, som bildades 1889 av enheter ur Svea och Göta artilleriregementen, övade här till 1908. Minnessten avtäcktes av prins Bertil 1939.
Text framsidan: TILL MINNE AV VAXÖ LÄGER RESTE VAPENBRÖDERNA OCH VAXHOLMS STAD DENNA STEN ÅR 1939.
Text baksidan: LÄGERPLATS TILL ÅR 1905
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten