Registerkort Nr C32

Gravkvarter för Upplands flygflottilj på G:la Uppsala kyrkogård

 Län                                            Uppsala

Kommun                                 Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: G:a Uppsala kyrkogård
GPS-angivelse: 59°53’59.22″N 17°37’54.28″E

 Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-09-08

Historia
Upplands flygflottilj även F 16 Uppsala och F 16, var en svensk flygflottilj inom Flygvapnet som verkade mellan åren 1943 och 2003. Flygflottiljen var förlagd vid Ärna flygbas i Uppsala. Den äldre delen av kyrkogården var ursprungligen en fattigkyrkogård belägen utanför stadskärnan. Kyrkogården kom senare att bli Domkyrkoförsamlingens allmänna begravningsplats och 1794 beslutades det att begravningar skulle upphöra i stadens kyrkor och i själva staden. Detta gällde även Helga Trefaldighet som fick en särskild avdelning på kyrkogården (invid nuvarande Engelska parken).

Ägare
Namn:                                       Kyrkogårdsförvaltningen Uppsala gamla kyrkogård
Adress:                                      Kyrkogårdsexpeditionen, Villavägen 1, Uppsala

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit.
Text under ett kors: KUNGL UPPLANDS FLYGFLOTTILJ   FÄNRIK J G A  SAEDËN *1919 †1943  SERGEANT N B S RENGHEDEN *1920 †1946  FÄLTFLYGARE K HEINOJA *1927 †1951  KADETT B G GRANVIK *1938 †1951  ÖVERSTELÖJTNANT B FORSELL *1920 †1964
Informationsskylt: Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten