Registerkort Nr B12

Minnessten över Södra Roslags första båtmanskompani i Vallentuna

Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Vallentuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vallentuna kyrkogård
GPS-angivelse:                    59°31’52.1″N 18°04’26.8″E

Inventerad
Namn:                                       Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-05-23

Historia
Båtsman eller kronobåtsman var en militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp. I kusttrakterna fanns kompanier med roterade båtsmän. Två eller flera gårdar gick samman och bildade en rote. I dessa socknar fanns även indelta soldater av olika slag. Det fanns ersättare för rotebåtsmän, så kallade fördubblingsbåtsmän.
Rusthållet eller roten betalade årlig lön, kläder och stod för ett båtsmanstorp med tillhörande odlingsbar mark. Ibland ingick vissa förmåner, som utsäde eller annat.

 Ägare
Namn:                                        Vallentuna Församling
Adress:                                      Kyrkvägen 4   18630  Vallentuna
Telefon:                                     08-51186200
Mail-adress:                             vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (kyrkogårdsföreståndare: Tomas Hallberg)
Telefon:                                     08-51186232

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt år 1925 av ägaren till Näle gård
Text på framsidan under ett kors och över en lagerkrans: DEN SISTE INDELTE BÅTSMANNEN SOM TJÄNAT FÖR ROTEN NR 1 NÄLE ANDERS PETER ZETTERLUND NYMAN *18 23/2 44 – †19 3/5 23  TJÄNSTETID 18 25/4 – 64 – 18 4/11 95
Text på frånsidan under ett ankare: KUNGL FLOTTANS BÅTSMÄN SOM TJENAT FÖR ROTEN NR 1 i Näle SÖDRA ROSLAGS BÅTSMANSCOMP MED NAMNET NYMAN
STAF N BERG 1694  WALCKSSON 1718-1720  HANSSON 1721-1742  ANDERSSON 1743-1752  ANDERS MATTSSON 1754  ERIK NYMAN 1757  JEAN JANSSON 1758  ?? SVENSSON 1762-1774 VAKANT TILL  PETR BJÖRKSTEN 18 7/3 02
LARS HASSELSÖDRA ROSLAGS 1 BÅTSMANSKOMP GREN 1816  ANDERS FRÖBERG 18 25/2 18 – 18 5/4 23  JAN PETR MELLSTRÖM 1823  ANDERS WALLBERG 1824  JEAN OLSSON 18 25/2 24   ANDERS JANSSON 18 2/6 37 – 18 25/11 37  JOHN PETR JANSSON 18 4/12 38 – 18 ??? 42   JOHN FR PETTERSSON 18 31/1 43 – ????  ANDS PETR ZETTERLUND 18 25/4 64 – 18 4/11 95
Text på hällen: STENEN RESTES AF DÅVARANDE ÄGAREN TILL NÄLE GÅRD 1925
Informationsskylt  Nej

Erik Winell
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten