Registerkort Nr B12

1887 Minnestavla över omkomna soldater vid sprängningsolycka i Vaxholm 

 Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vaxholms kastell
GPS-angivelse:                        N59°24’9.90″ E18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2017

Historia
Under slutet av 1800-talet var tre kompanier ur Svea artilleriregemente grupperade på Vaxholms fästning och från år 1882 ytterligare ett kompani från Göta artilleriregemente som grupperades på Oscar Fredriksborg och Fredriksborg .
Konstapelskolan på Vaxholm startade efter sommarövningarna. På skolan samlades arton artillerister. De hade fått rekrytutbildning och gallrats ut som lämpliga befälsämnen. Kommendant och artilleribefälhavare och därmed högste ansvarige vid Vaxholms fästning var överstelöjtnant Hugo Wennerholm. Inspektör för konstapelskolan var kapten Fredrik de Ron. De första dagarna efter inryckningen hade man avståndsbedömningar, riktövningar och inskjutningsövningar med krevadpatron. Sedan var det dags för skjutning med artilleripjäserna på skjutfältet vid Trälhavet. Skjutningarna skulle genomföras fredagen den 12 augusti. Onsdagen den 10 augusti började förberedelserna. Bland annat rekvirerades ett träskjul. I skjulet skulle man förvara redskap och ammunition innan det flyttades vidare till skjutfältet. På torsdag morgon den 11 augusti reste man redskapsskjulet vid den östra donjonen (bombsäker kasematt) som vetter mot Rindö. Då skjulet var rest, hämtade man 300 krevadpatroner. Dessutom lagrade man 300 exercisladdningar med totalt 381 kg krut i skjulet. För att spara pengar sköt man utan de dyrbara mekanismerna apterade i spetsen på granaterna. I stället använde man krevadpatroner för att markera träff i målområdet. På eftermiddagen började man aptera krevadpatronerna. Eftersom det regnade, bestämde man sig för att arbeta i redskapsskjulet, i samma skjul som man förvarade excercisladdningarna och krevadpatronerna. Sent på eftermiddagen kl 16.15 fick löjtnant Kihlstedt bud om ett telefonsamtal. Tio minuter senare överlämnade han ansvaret till 2. konstapeln Nr 3 Carlsson och lämnade skjulet. Det var nu sent på eftermiddagen och nu började man slarva. Bland annat kastade man fram de färdiga patronerna i stället för att langa dem försiktigt. Detta kan ha bidragit till att krut kom att hamna på golvet i skjulet.  Kl 16.40 var arbetet klart. Fem minuter senare, kl 16.45, exploderade kistorna med krevadpatroner och exercisladdningar.
Efter olyckan spärrades området av. Vid den tragiska olyckan omkom 16 unga artillerister och 3 konstaplar, flera personer skadades svårt.
Kommendanten överstelöjtnant Wennerholm, inspektören för konstapelskolan kapten de Ron och löjtnant Kihlstedt åtalades alla tre. I Krigshovrätten frikändes Wennerholm, de Ron dömdes ansvarig för att han tillåtit att krevadpatronerna förvarades i skjulet till 20 dagars vaktarrest och Kihlstedt dömdes först till fängelse i 2 månader, bland annat för att han låtit aptera krevadpatronerna i skjulet. Senare ändrade Högsta Domstolen domen till disciplinstraff med 30 dagars vaktarrest. Begravningen ägde rum den 15 augusti 1887.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                         010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                       Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                         08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

Övrigt
En minnessten, flankerad av två kanonrör, med minnestext och namnen på de avlidna restes på Vaxholms kyrkogård (se B66) till minne av de omkomna. Tavlan uppsattes 1967
Text: ÅT MINNET AV DE VID SPRÄNGNINGSOLYCKAN PÅ VAXHOLMS KASTELL DEN 11 AUG 1887.  C.A.CARLSSON *5.6.1856  C.A.HENNING *3.11.1860  P.E.SVEDELIUS *25.10.1861  A.W.PETTERSSON *16.1.1862  C.O.CARLSSON *23.7.1863  K.G.JOHANSSON.AHL *10.9.1863  P.E.ANDERSSON-HAMMAR *12.12.1864  J.P:SON WELLANDER *1.2.1865  O.V.ORRFELDT *19.3.1865  C.V.FORSMAN *12.5.1865  V.CARLSSON *2.6.1865  P.A.PETTERSSON *24.7.1865  E.N.V.TINNERHOLM *5.8.1865  K.J.HEGSTRÖM *7.8.1865  C.A.CARLSSON *24.3 1866  N.E.ANDREASSON *12.1.1869  J.A.ANDERSSON *3.2.1869  C.J.JANSSON*23.1.1870  C.PETTERSSON *5.2.1870
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten