Registerkort Nr B67

2008 Minnestavla över omkommen vid pjäsolyckan Stora Skogsskär, Utö på Vaxholms fästning

Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)              Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vaxholms fästning
GPS-angivelse:                      N59°24’9.90″ E18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017

Historia
Under stridsskjutning i amfibieskyttekompanis ram vid Amf 1 2008-05-20 på Utö skjutfält, vådabesköts en stridsbåt varvid en värnpliktig blir träffad. Den värnpliktige avlider omedelbart av de skador han erhöll vid vådabeskjutningen. Direkt orsak till olyckan är en kombination av att stridsbåten befann sig på fel plats och inom planerat riskområde samt att finkalibrig eld utgått i fel skjutriktning vilket gjorde att stridsbåten träffades. Indirekt orsak till olyckan är att vänster skjutgräns ej har kontrollerats av plutonsövningsledaren samt att missförstånd uppstått mellan spelade och verkliga order som gavs till chefen för stridsbåten. Orsaken till dödsfallet är en direktträff med en finkalibrig projektil från ett höghastighetsvapen vilket medfört omfattande interna blödningar. Efterföljande sjukvårdsinsatser hade utifrån skadebilden inte möjlighet att påverka utfallet.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                        010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                      Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                        08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

 Övrigt
Text: TILL MINNE AV KORPRAL MARTIN JOHANSSON SOM FÖROLYCKADES VID
ST SKOGSSKÄR UTÖ DEN 20 MAJ 2008 AMFIBIEKÅREN RESTE STENEN
Informationsskylt: Nej
Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten