Registerkort Nr B51

Minnessten över Krigsskolan 100 år i Karlbergs slottspark, Solna

Län                                           Stockholms

Kommun (motsv)             Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                     N59°20’37.12″ E18° 1’8.35″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år. Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén. Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1892. 1892-09-17 firades hundraårsminnet av Krigsakademiens inrättande, varvid en minnessten, rest på en jordkulle på Sockerståndsplan, avtäcktes. Närvarande vid jubileet var Oscar II, den manliga delen av kungafamiljen med uppvaktningar, Sveriges statsminister, svenska och norska statsråd, Sveriges militära toppskikt, utländska militärattachéer, samt före detta kadetter av alla åldrar och grader.
Stenen är sedermera flyttad till norr om ridbanan.
Text: ”Till MINNE AF K. KRIGSAKADEMIENS OCH K. KRIGSSKOLANS ETTHUNDRAÅRIGA TILLVARO på CARLBERG AFTÄCKTES DENNA STEN AF H. M. KONUNG OSCAR II DEN 17 SEPTEMBER 1892.”
Informationsskylt: Nej, bara pinnen finns kvar


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten