Registerkort Nr B51

1984 Minnestavla över omkommen vid pjäsolyckan på Nåttarö

Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)              Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vaxholms fästning
GPS-angivelse:                       N59°24’9.90″ E18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2017

Historia
Under drifttiden inträffade en dödsolycka under en övningsskjutning med pjäs 2 ur batteri NÅ Nåttarö. En kil hakade upp sig i halvöppet läge vilket ledde till att tryckvågen slog ned i laddningsrummet och dödade en värnpliktig och brännskadade fyra andra, varav ett befäl. Den inblandade pjäsen hade råkat ut för en tidigare skada under tillverkningen och sedan reparerats, om detta ledde till olyckan är dock ej klarlagt. Olyckan utreddes av statens haverikommission.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                         010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                      Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                         08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

 Övrigt
Text under kustartilleriets emblem: TILL MINNE ÖVER VÄRNPLIKTIGE MIKAEL WETTERVIK SOM OMKOM VID PJÄSOLYCKAN I STOCKHOLMS SÖDRA SKÄRGÅRD DEN 17 MAJ 1984 UNDER GRUNDUTBILDNING VID KA 1
CHEFEN FÖR STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVAR, VAXHOLMS KUSTARTILLERIREGEMENTE UPPSATTE TAVLAN
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten