Registerkort Nr A36

Minnesmärke över JAS Gripen haveriet 1993 på Långholmen

 Län                                          Stockholms stad

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Öster om Västerbron, 200 m
N Pålsundet
GPS-angivelse:                    59°19′18″ N 18°1′53″ E

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                     2015, 2023-08-29

Historia
Minnesmärket påminner om haveriet av en Jas 39 Gripen den 8 augusti 1993 vid flyguppvisningen under Vattenfestivalen. Det var en dramatisk händelse som bevittnades av tusentals åskådare. Piloten Lars Rådström tappade kontrollen över planet, sköt ut sig med katapultstol och klarade sig oskadd. Planet, ett av de första som levererats till flygvapnet, slog ner på Långholmen intill Västerbron, tog eld och totalförstördes. En person på marken fick brännskador. Händelsen satte stopp för vidare flyguppvisningar i samband med Vattenfestivalen.

Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stadsmuseum
Adress:                                      Södermalmstorg
Tfnnr:                                        08 508 31 600
Mail-adress                             samlingsenheten@stockholm.se

Övrigt
JAS-minnesmärket är en skulptur på Långholmen i Stockholm över av JAS-olyckan på Långholmen, rest 1994 av Långholmen Hotell och Restaurang AB.
Konstnär: Konstnären Thomas Qvarsebo
Text: HÄR STÖRTADE JAS 39-GRIPEN UNDER EN FLYGUPPVISNING DEN 8 AUGUSTI 1993

Claes Grafström,
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten