Registerkort Nr L19

Minnessten över förbanden på Ljungbyhed vid Herrevadskloster

Län                                          Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)             Klippan

Lägesbeskrivning

Kartbeskrivning:                 Vid infarten till Herrevadskloster på väg 13
GPS-angivelse:                   56°5’12.18″N 13°14’7.26″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                     2016-07-10

Historia
Ljungbyhed var och är beläget i Riseberga socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Riseberga landskommun. Ljungbyhed var först övningsplats för Norra skånska infanteriregementet fram till 1923 och för de tre skånska kavalleriregementena fram till 1927. Därefter övade Skånska kavalleriregementet (K 2).. Från 1925 blev Ljungbyhed även förläggningsplats för 5:e flygskolekåren, sedermera Krigsflygskolan (F 5). Armén försvann från Ljungbyhed 1952 och Krigsflygskolan vid flygvapnet flyttade till Ängelholm 1998.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Herrevadskloster & Slott KB
Adress:                                      Herrevadskloster 1, 264 53 Ljungbyhed
Tfnnr:                                        0435-44 17 20
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år                      –
Renovering (vid behov):     Stenen reparerad 2017

Vårdare
Namn:                                        F 5 kamratförening c/o Hans Bertil-Sinclair
Adress:                                      Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
Telefon:                                     073 388 08 43
Mail-adress:                             hans-bertil.sinclair@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av röd granit med minnesskyltar av koppar rest 1976-07-03 av kamratföreningarna. Minnesskylten på framsidan är stulen och måste ersättas.
Text: I DENNA BYGD HAR SEDAN 1693 SVENSK MANLIG UNGDOM ÖVATS TILL LANDETS FÖRSVAR VID KUNGL SKÅNSKA HUSARREGEMENTET KUNGL SKÅNSKA DRAGONREGEMENTET KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTET KUNGL SKÅNSKA KAVALLERIREGEMENTET KUNGL KRIGSFLYGSKOLANL19b
Text på baksidan: KAMRATFÖRENINGARNA RESTE STENEN
3 JULI 1976
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten