Registerkort Nr A35

1992 Fyra minnestavlor över förbanden på Fredrikshovs slott

Land                                        SverigeA28a

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Fredrikshovs norra byggnad, öster om Oscarskyrkan
GPS-angivelse:                      N59°19’59.78″  E18° 5’39.46″

InventeradA28b
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      Mars 2015

Historia
Fredrikshovs slott är en byggnad vid Fredrikshovsgatan 6 intill Oscarskyrkan i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Den södra byggnaden uppfördes på 1660-talet av arkitekt Jean de la Vallée och var från början en krog. 1731 byggdes ett slott strax söder om Linnégatan. Det ritades av Carl Hårleman på uppdrag av kung Fredrik I, som användeA28c den under sina jaktutflykter på Djurgården. Han skänkte den till sin mätress riksgrevinnan Hedvig Taube.
Mellan 1772 och 1774 tillkom en flygel, arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz, på uppdrag av änkedrottning Lovisa Ulrika. Hon flyttade motvilligt dit från Kungliga slottet. Efter hennes död 1782 var Fredrikshovs storhetstid slut. Under några år residerade Sofia Albertina, och senare användes det som fängelse för arresterade medlemmar av Anjalaförbundet.
1802-1888 var byggnaden kasern för Svea Livgarde. 1893-1898 Norrlands trängbat, A28d1888-1984 Försvarets intendentkår, 1970-1992 AIHS.
Huvudbyggnaden revs 1895 för att ge plats åt nya gator, endast en flygel återstår.

Ägare
Namn:                                       Stiftelsen Carpe Diem
Adress:                                      Fredrikshovsgatan 6, 115 23 Stockholm
Tfnnr:                                        08-661 24 60
Mail-adress                             kansli@fredrikshov.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text tavla 1:   KUNGL SVEA LIVGARDE VAR FÖRLAGT I FREDRIKSHOVS SLOTT 1803-1888
Text tavla 2:   KUNGLIG NORRLANDS TRÄNGBATALJON ORGANISERAD 1893 FÖRLAGD VID FREDRIKSHOVS SLOTT 1893-1898. TAVLAN UPPSATT VID NORRLANDS TRÄNGREGEMENTES 100 ÅRSJUBILEUM 1993
Text tavla 3:   FREDRIKSHOVS SLOTT HAR 1888-1984 ANVÄNTS SOM INTENDENTURFÖRRÅD, SOM SKOLA FÖR UTBILDNING AV INTENDENTURPERSONAL OCH SOM SÄTE FÖR LEDNING AV FÖRSVARETS INTENDENTURKÅR OCH DESS EFTERFÖLJARE FÖRSVARETS INTENDENTKÅR
Text tavla 4:   ARTILLERI- OCH INGENJÖRHÖGSKOLAN 1818-1992 PÅ FREDRIKSHOVS SLOTT 1970-1992

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten