Registerkort Nr A30

1949 Minnestavla över Svea artilleriregemente på Valhallavägen 117

Land                                        SverigeA20

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 300 m OSO om korsningen Valhallavägen – Sturegatan
GPS-angivelse:                    59°20’34.75″N 18° 5’2.39″E

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     Mars 2015

HistoriaA20b
Ernst Jacobsson ritade kasernen och Svea Artilleriregemente flyttade in 1877 och blev kvar till 1946 då man flyttade till Rissne. 1961 flyttade den nybildade Militärhögskolan in i kasernen. 1996-97 slogs Militärhögskolan och Försvarshögskolan samman och de blev kvar på Valhallavägen till 2005 då man flyttade till nuvarande lokaler på Drottning Kristinas väg 37.

Ägare
Namn:                                       Vasakronan
Adress:                                      Box 30074, 104 25 Stockholm
Tfnnr:                                        08-566 205 00
Mail-adress                             kundtjanst@vasakronan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavlan uppsatt efter1949
Text tavla 1: KUNGL SVEA ARTILLERIREGEMENTE VAR HÄR FÖRLAGT 1877-1949
Text tavla 2: SVEA ARTILLERI BYGGDES 1873-1877 EFTER ARKITEKT E A JACOBSSONS RITNINGAR. KANSKE VAR DET JACOBSSONS ”PROGRESSIVA OCH SJÄLVSTÄNDIGA STILVILJA”, SOM SAMTIDEN UTTRYCKTE DET, SOM LEDDE TILL ATT JUST SVEA ARTILLERI KOM ATT BLI NORMGIVANDE FÖR DEN KOMMANDE KASERNBYGGNADSPERIODEN. SVEA ARTILLERI VAR DET FÖRSTA KASERNETABLISSEMANGET I SVERIGE SOM BYGGDES SOM EN SLUTEN BORGGÅRD INRAMAD AV RYMLIGA OCH VÄLPLANERADE KASERNER. HÄR FANNS OCKSÅ EN BADANLÄGGNING OCH EN CENTRAL MATINRÄTTNING VILKET VAR OVANLIGT FÖR KASERNBYGGNADER VID DENNA TID.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten