Registerkort Nr A30

Minnestavla över ingenjörtrupperna på Skeppargatan

 Län                                            Stockholms stadObjekt A30

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Skeppargatan 34. 250 m OSO Östermalmstorg
GPS-angivelse:                        N59°20’6.20″, E18° 5’1.75″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2014

Historia
1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. 1855-1856 var Sappörkompaniet förlagt här. Åren 1856-1888, under unions-tiden, var H M Konungens Norska Garde förlagt hit. 1891-1927 låg här Östermalms brandstation och 1894-1977 Östermalms polisstation. Idag finns här en av Hedvig Eleonoras förskolor.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                      08-508 319 00
Mail-adress:                              kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Göta ingenjörregemente
Adress:                                       Lunnagårdsvägen 2, Eksjö
Telefon:                                     0381-180 00
Mail-adress:                             exp@mil.se

Övrigt
Minnestavlan är uppsatt av ingenjörtrupperna och dess kamratföreningar.
Text: KONGL. INGEJÖRCORPSENS SAPPÖRKOMP
KUNGL FORTIFIKATIONENS SAPPÖRKOMPANI URSPRUNGET TILL INGENJÖRTRUPPERNA VAR FRÅN UPPSÄTTANDET I JANUARI 1855 FÖRLAGT I DESSA BYGGNADER – NORRA KASERN,
UNDER 1856 FLYTTADE KOMPANIET TILL KUNGL HOVAKTVARVET PÅ KUNGSHOLMEN I OMRÅDET KRING DAGENS PONTONÄRPARK.
DENNA PLAKETT AVTÄCKTES AV REPRESENTANTER UR DAGENS INGENJÖRTRUPPSLAG UNDER EN CEREMONI DEN 24 SEPTEMBERÅR 2005 – 150 år EFTER ATT BYGGNADERNA HADE TAGITS I ANSPRÅK.
INGENJÖRTRUPPERNA SAMT ING 1, ING 2 OCH ING 3 KAMRATFÖRENINGAR

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten