Registerkort Nr A202

 

Minnesstaty av Engelbrekt utanför Stadshuset i Stockholm

Län                                         Stockholm

Kommun (motsv)        Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Utanför Stadshusets sydöstra hörn
GPS-angivelse:              N59°19’37.49″ E18° 3’22.40″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
1433 utsåg dalkarlarna Engelbrekt till hövitsman och samma år drog Engelbrekt i spetsen för ett uppbåd mot Västerås. Upproret lade sig efter att ett antal rådsherrar vädjat om fred.
Engelbrekt och de som stödde honom förefaller ha förlorat hoppet om en fredlig väg till förbättring under försommaren 1434 och vid midsommar påbörjades ett regelrätt uppror där man intog och brände borgen Borganäs. I eftervärldens historieskrivning kallat frihetskrig, men idag ofta kallat Engelbrektsupproret. På bara tre månader tog Engelbrekt kontroll över i stort sett hela Sverige. Svenska rådets ledamöter anslöt sig till upproret och kung Erik förklarades avsatt.
Engelbrekt mördades troligen den 4 maj 1436 på nuvarande Engelbrektsholmen i Stora Mellösa socken i Närke, Han begravdes i Örebro kyrka och blev under de kommande decennierna föremål för en riklig helgonkult. Denna blev dock kortvarig, då den kvävdes av reformationen. I stället trädde en nationalhjälteskult. 
När Stockholms stadshus byggdes beslöts att placera ”en dominerande gestalt ur den svenska historien” på en kolonn utanför byggnaden.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Statyn av brons som står på en 20 m hög kolonns kapitäl invigdes 1932
Konstnär: Skulptören Christian Eriksson
Informationsskylt; Nej

Christian Braunstein
Sekr SvMM

Projektet har finansierats av Försvarsmakten