Registerkort Nr L301

 

1510 Slaget vid Fante håla

 Län                                            Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)                Örkelljunga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:
GPS-angivelse:                      N56°16’38.84″ E13°14’57.31″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Under ledning av Sveriges förnämst fältherrar, före detta riksrådet Åke Hansson Tott även kallad ”Danmarks gissel”, och riddaren Ture Svensson, drog en svensk rytteriavdelning om 700 man genom Halland in i det danska Skåne mot Helsingborg. Länsmannen Tyge Krabbe på Helsingborgs slott fick underrättelse om att en svensk avdelning var på väg mot staden.
Den 27 augusti 1510 möttes svenskar och danskar i en blodig kamp där Kungsvägen skär gränsen mellan Örkelljunga och Rya socken. Då Totts trupp nådde Fantehåla på morgonen överrumplades han av Krabbes styrka. Svenskarna led ett fullständigt nederlag. Tott stupade och hedrades med en ridderlig begravning i Helsingborg i Svartbrödrakyrkans kloster.
I området ligger också resterna av Örkelljunga skansar från 1657. Gustav Otto Stenbock förde sin trupp över Markaryd till Örkelljunga dit han nådde den 9 september. I väntan på förstärkning lät han uppföra ett befäst läger på båda sidor om den gamla riksvägen, nuvarande Kungsvägen, och förlade högkvarteret här.

 Ägare
Namn:                                       Örkelljunga kommun
Adress:                                      286 89 Örkelljunga
Tfnnr:                                        0435-550 00
Mail-adress:                           kommunkontor@orkelljunga.se

Vårdare
Namn:                                       Örkelljunga hembygdsförening,;
Adress:                                      Ingeborrarpsfriluftsmuseum, Ingeborrarp 406, 286 91 Örkelljunga
Telefon:                                    0723 – 879970
Mail-adress:                           info@ingeborrarp.se

Övrigt
Ryktet om slaget spreds vida omkring i en folkvisa. Tyge Krabbe förevigade slaget i väggmålningar på sitt slott i Vegeholm.
Minnesstenen av granit är rest år 1923 av ryttmästare på initiativ av von Geijer på Vegeholm. Den ersatte det kors som tidigare utmärkt platsen. Detta stod i vägen och togs bort när Skåne-Smålands Järnväg drogs fram.
Text (från Tyge Krabbe Opskrift: 1510 TISDAG EFTER BARTOLOMEJ DA STOD DET SLAG VED FANTEHOLLE MELLEM MIG OG HER AAGE HANSSEN OG JEG FIK DÖD PAA HANNEM. TYGE KRABBES ORSKRIFT
Informationsskylt

Christian Braunstein
Sekr SvMM

Projektet har finansierats av Försvarsmakten