Registerkort Nr A201

1471 Minnesstaty över slaget på Brunkeberg i Storkyrkan

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Storkyrkan i norra delen av Gamla stan
GPS-angivelse:                      N59°19’32.83″ E18° 4’13.51″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Slaget vid Brunkeberg utkämpades den 10 oktober 1471 mellan den svenske regenten Sten Sture den äldre och styrkor ledda av den danske kungen Christian I
Sten Sture lät till minne av segern, som han tillskrev Sankt Görans hjälp uppföra skulpturen Sankt Göran och draken i Storkyrkan. Sten symboliseras här av riddaren S:t Göran som räddar jungfrun Sverige från den danska draken Kristian. En kopia i brons finns på Köpmanbrinken i Stockholm. Ytterligare en version av motivet finns på taket till Stockholms stadshus
Skulpturen består av olika skulpturgrupper, där helheten anknyter till Legenden om Sankt Göran och draken, ett ofta förekommande bildmotiv under medeltiden. Sankt Göran ansågs av Roosval med flera föreställa Sten Sture den äldre, draken representerar danskarna under unionskungen, den danske kungen Kristian I, och Prinsessan (eller Jungfrun) representerar här landet Sverige (enligt vissa staden Stockholm), och samtiden uppfattade skulpturen på det sättet. Hästens seldon visar tre näckrosblad, som var den äldre Stureättens, ”Sjöbladsättens”, vapenbild. Rustningarna på Sankt Göran och hästen överensstämmer med Sten Stures. Prinsessan bär en burgundisk dräkt och smycken enligt förnäm samtida smak, och kan ha haft Sten Stures fru Ingeborg Åkesdotter (Tott) som förebild.

Ägare
Namn:                                        Statens Fastighetsverk?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Stockholms domkyrkoförsamling
Adress:                                      Stortorget 1, 111 29 Stockholm
Telefon:                                     08 723 30 00
Mail-adress:                             sth.domkyrko,forsamling@svenskakyrkan,se

Övrigt
Brunkebergsåsen vilken sträckte sig i nord-sydlig riktning genom nuvarande Norrmalm är numera huvudsakligen bortschaktad.
Minnesstatyn av ihåligt trä uppsattes år 1489 av Sten Sture d.ä.
Konstnär är troligtvis lübeckaren Bernt Notke och prinsessan har tillverkats av Heinrich Wylsynck.
Repliken  på Köpmantorget är av brons och restes 1912.
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM

Projektet har finansierats av Försvarsmakten