Registerkort Nr FI108

1808 Minnesmärke över sjöstriden vid Palva 

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Nådendal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       30 m NV korsningen Veteraantie och Kirkkotie
GPS-angivelse:                          N60°27’55.73″ E21°40’6.71″

Inventerad
Namn:
Datum:                                          ej inventerad

Historia
Den 15 september 1808 kom en avdelning av den svenska skärgårdsflottan under befäl av viceamiral Salomon von Rajalin till Palva sund och mötte där en rysk flottstyrka. Ryssarna drog sig först tillbaka utan strid. På morgonen den 18 september i mörker och dimma vände ryssarna åter och striden vid Palva utkämpades med kanoner. De svenska fartygen var 50 och de ryska var 40 kanonfartyg. Svenskarna slog tillbaka ryssarna men blev sedan omringade och flydde platsen. Ryssarna förlorade 3–4 fartyg. Svenskarna förlorade 50 man och ryssarna ca 200. Ryssarna stannade kvar efter drabbningen och plundrade och misshandlade lokalbefolkningen. Även St Henriks kyrka plundrades. 

Ägare
Namn:                                            Nådendal kommun
Adress:                                           PB 43, 211 01 Nådendal
Tfnnr:                                             +358 2 4345111
Mail-adress                                  kirjaamo@naantali.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesmärke över sjöstriden vid Palva uppsatt år 2008 av dåvarande Velkua kommun
Konstnärer Eero Avinen och Antti Vaalikivi
Text: SUOMEN SOTA 1808-1809 MERELLÄ. PALVAN TAISTELU 18.9.1808. VELKUAN KUNTA, VELKUAN SAARISTOLAISYHDISTYS 2008
(FINSKA KRIGET TILL SJÖSS 1808-1809. STRIDERNA VID PALVA 18.8.1808. VELKUAS SKÄRGÅRDSFÖRENING 2008)
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten