Registerkort Nr A17

1931 Flygarmonumentet på Karlaplan
A36

Land                                        Sverige

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Karlaplan
GPS-angivelse:                      N59°20’18.20″, E18° 5’26.23″

InventeradA36b
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      Mars 2016

Historia
Flygarmonumentet utgör ett minnesmärke från Flygvapnets första tid över flygpiloter, som omkommit under tjänsteutövning. Flygarmonumentet tillkom i samband med en av Kungliga Svenska Aeroklubben år 1931 anordnat internationell luftfartsutställning i Stockholm. Initiativet till uppförandet av monumentet togs redan 1918 av flygpionjären Tord Ångström, sedermera luftfartsinspektör, vilken i sin tur kontaktade Carl Milles.

Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stadsmuseum
Adress:                                      Ryssgården, Slussen
Telefon:                                     08 508 31 600
Mail-adress:                             samlingsenheten@stockholm.se

Övrigt
Minnesmärke av Carl Milles rest år 1931
Text höger sida: NU EFTER DÖDEN DITT MANLIGA MOD EGGAR OSS ANDRA SOM ÄNNU VANDRA PÅ JORDENA36dA36c
Text vänster sida: SKAPAREKRAFT OCH DÅD DIG HJÄLPT ATT SVINGA HÖGT ÖVER JORDEN
Bilder på de två övriga sidorna. Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten