Registerkort Nr A12

1897 Minnesplatta på K 1 kasern, Lidingövägen 28

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I valvet Lidingövägen 28
GPS-angivelse:                     59°20’49.15″N 18° 5’20.84″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-08-12

Historia
Kunglig Livgardet till häst, K 1 var ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som verkade mellan år 1806 och 1927. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison och tillhörde Kungl Maj:ts Liv- och Hustrupper.
1897 när man flyttade till Livgardets nya kaserner vid Lidingövägen som då hette Sturevägen, ritade av arkitekten Erik Josephson. Regementet bestod vid denna tid av fem ryttarskvadroner och en regementsstab. Livgardet till häst tillhörde IV. Arméfördelningen som dess fördelningskavalleriregemente. Livgardet till häst tillhörde samtidigt den värvade armén och var ständigt tjänstgörande. Regementet finansierades genom kontant skatteuppbörd, till skillnad från de indelta som till huvuddelen finansierades genom natura skatter.
Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås 1928 med  Livregementets dragoner (K 2) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Platschef Kavallerikasernen har möjligheter att föreslå ev behövliga reparationsåtgärder från enhetens sida.

Vårdare
Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      Granhammar, 196 92 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00 (vx))
Mail-adress                              exp-livgardet@mil.se

Övrigt
Minnestavlan av avtäckt 1897
Text: DENNA KASERNBYGGNAD ÄR UPPFÖRD FÖR KUNGL LIVGARDET TILL HÄST 1894-1897. UNDER H.MAJ:T KONUNG OSCAR II:S DIREKTA BEFÄL INMARSCHERADE REGEMENTET I KASERNEN DEN 25 SEPTEMBER 1897 OCH VAR HÄR FÖRLAGT TILL ÅR 1928
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten