Registerkort Nr Ö22

Minnestavla över fo 67 stab i Morjärv

Län                                      Sverige

Kommun (motsv)         Kalix

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:             På f d hotellet vid järnvägsstationen
GPS-angivelse:               N66°4’10” E22°42’1″

Inventerad
Namn:                                  Christian Braunstein
Datum:                                  2017-08-28

Historia
Förbandet har sitt ursprung i Morjärvs försvarsområde som bildades den 1 september 1939 som ett landstormsförband. Den 1 oktober 1942 ombildades staben till ett försvarsområdesförband. Den 1 januari 1947 ändrades namnet till Kalix försvarsområde för att den 1 juli 1994 erhålla namnet Norrbottens gränsjägare (Fo 67).

Ägare
Namn:                                        Husägaren
Adress:                                      Bodenvägen 11, Morjärv
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):   Skylten behöver renoveras eller bytas uy

Vårdare
Namn:                                      Ägaren

Övrigt
Minnesmärke i form av en informationsskylt.

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten