Registerkort Nr Ä17

1940 Minnestavla över stupade från Västerbottens regemente i Vinterkriget 

 Län                                            Västerbotten

Kommun (motsv)                Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På officersmässen i fd I 20 kanslihus
GPS-angivelse:                        N63°50’3.57″ E20°15’34.75″

Inventerad
Namn:                                        Bill Svanborg
Datum:                                       2020-07-01

Historia
Översergeant Gunnar Ingemar Hörnqvist, född den 11 mars 1915 i Bjurholm, Västerbottens län, var bosatt i Umeå. Översergeant Hjukström, Evald Ossian, grovarbetare född den 22 juni 1909 i Sorsele, Västerbottens län, var bosatt i Gargnäs, Sorsele. Båda ingick i 4.jkomp som fördes av kapten Anders Grafström. De stupade vid ett motanfall när kompaniet blev inringat vid Vuonnonkentä norr Salla den 1-2 mars 1940.

 Ägare
Namn: ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        C Västerbottensgruppen
Adress:                                       Garnisonsvägen 1, 901 76 Umeå
Tfnnr:                                         090-175 500
Mail-adress:                             vasterbottensgruppen-i19@mil.se

 Övrigt
Minnestavlan snidades av sergeant Paul Forsgren som själv var frivillig i 4.jkomp under vinterkriget.
Text: STUPADE FÖR NORDENS FRIHET. E O HJUKSTRÖM, G I HÖRNQVIST, MÄRKÄJÄRVI 2 MARS 1940

Informationsskylt: Nej
Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten