Registerkort Nr A23

1944 Minnestavla över flygare omkomna i tjänsten i Tre Vapens minneshall

Län                                         Stockholms stadA35

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Banérgatan 62
GPS-angivelse:                    N59°20’28.80″, E18° 5’54.17″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     2015

Historia
I ämbetsbyggnaden Tre Vapen i Stockholm finns flygvapnets minneshall med en minnestavla över flygare som omkommit under utövande av flygtjänst. Initiativet till minneshallen togs av dåvarande flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld i samband med uppförandet av den militära stabsbyggnaden Tre Vapen på Gärdet i Stockholm (invigd 1943).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (Högkvarteret)
Adress:                                       Lidingövägen 24, Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minneshall över förolyckade flygare i Försvarsmaktens och dåvarande Arméns flygväsendes tjänst. Hallen har sommaren 2007 kompletterats med en minnestavla över den personal ur FV och FRA som omkom vid beskjutningen av en Tp 79 (DC-3) norr om Gotland 1952. Minnestavlan invigdes 1944-12-06 av dåvarande flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld.
Konstnären Einar Forseth har gjort de mäktiga målningarna som flankerar minnestavlan.
Text: TILL MINNET AV VÅRA STUPADE KAMRATER samt ca 1000 namn
Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten