Registerkort O201

1101 Minnesstaty och minnessten över Trekungamötet i Kungälv

 Län                                             Bohuslän

Kommun (motsv)             Kungälv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Statyn: Nytorget
                                                  Sten: Framför Bohus fästning
GPS-angivelse:                  N57°52’23.10″ E11°58’43.81″
Stenen N57°51’47.32″ E11°59’48.42″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Staden låg ursprungligen 3 km längre västerut vid Nordre älv, och hette då Kongahälla. Enligt Snorre Sturlasson ska Kongahälla ha varit platsen för trekungamötet 1101, då de nordiska kungarna Magnus Olavsson (Magnus Barfot) från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark för att sluta fred. Enligt Snorre giftes Inge den äldres dotter Margareta bort med kung Magnus Barfot vid detta tillfälle för att bekräfta freden. Efter detta fick hon namnet Margareta Fredkulla.

Ägare
Namn:                                         Kungälvs kommun
Adress:                                       Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv
Tfnnr:                                          0303-23 80 00
Mail-adress                              kommun@kungalv.se

Vårdare
Namn;                                        Vikarvets kulturhistoriska sällskap
Tfnnr:                                          070-750 73 22

Övrigt
Minnesstatyn Tre kungar uppsattes 1959 på Nytorget i Kungälv
Minnesstenen restes 1940 av Fornminnessällskapet Vikarvet
Konstnär: Statyn Arvid Källström
Text
: Stenen: ÅR 1101 MÖTTES ENLIGT HÄVDERNA NORDEN TRE KONUNGAR VID ÄLVEN ATT SLITA TVISTER OCH FRÄMJA FRED
FORNMINNESSÄLLSKAPET VIKARVET RESTE STENEN ÅR 1940


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten