Registerkort Nr Z01

1645 Minnessten vid Långå skans och 1893 Norrlands artilleriregemente, väster Hede

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Långå by
GPS-angivelse:                      62°27’12.24″N 13°13’45.40″E

 Inventerad
Namn:                                        Sten Bredberg
Datum:                                      2017-03-16

Historia
Efter freden i Brömsebro 1645 byggdes Långå skans omkring 1658. Det var en av de starkaste fästningarna i dåtidens gränsförsvar västerut och en del av det fortifikationssystem som infördes under sextonhundratalets senare hälft. Skansen fick därefter förfalla för att åter renoveras för att tas i bruk vid krigsutbrottet 1700. Fortfarande finns de imponerande jordvallarna väl bevarade i den stjärnformiga skansen som iståndsattes 1809 för tredje och sista gången. Till skansen hörde egen begravningsplats. Två av skansens officerare, Björk och Asp, är begravda vid Kappöle, strax öster om Långå by.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Jämtlands länsmuseum (Jamtli)
Adress:                                      Östersund
Tfnnr:                                         063-15 01 00
Mail-adress                              info@jamtli.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med textplatta av brons. H 178 cm, B 50 cm, D: nertill 50 cm upptill 35 m. Sockel: 80 x 100 cm
Text: På stenen: LÅNGÅ-SKANS, 1645-1945, C-O Agell, 19 23/6 46. På textplattan: I LÅNGÅ SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja

Sten Bredberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten