Registerkort Nr H05

1883 Minnessten över Kalmar regementes lägerplats i Kulltorp

Län                                          Kalmar

Kommun (motsv)             Kalmar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Från väg 22 mot Vassmolösa, följ väg mot Kulltorp (Kulltorp 2)
GPS-angivelse:                   56°35’31.91″N 16° 7’52.41″E

Inventerad
Namn:                                       Carl-Gustav Pettersson
Datum:                                      Maj 2016

Historia
Kulltorp var mötesplats för Kalmar regementes norra och södra Möres härader samt Ölands beväringsmanskap 1844 – 1883. Motivet var att Ölandsborna hade klagat på den långa marschvägen mellan Öland och Hultsfred. Av skrivelse till landshövdingen framgår att marschsträckan kunde uppgå till 40 mil fram och tillbaka och tog nästan lika lång tid som själva regementsmötet.

 Ägare
Namn:                                       Kulltorps hembygdsförening, c/o Roland Erlandsson Tfnnr:                                         0491-20218. 070 56 28 290

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1934 av ortsbefolkningen
Text: KUNGL KALMAR REGEMENTES VÄRNPLIKTIGA UNGDOM FRÅN NORRA OCH SÖDRA MÖRE HÄRADER SAMT ÖLAND VAPENÖVADES HÄR 1844 – 1883 BYGDENS BEFÖLKNING RESTE STENEN 1934
Informationsskylt:  Nej

Carl-Gustav Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten