Registerkort Nr W23

Minnessten och -staty över Dalregementets beredskapstjänst 1940 i Fulunäs

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)                Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid sammanflödet av Görälven och Fuluälven till Västerdalälven
GPS-angivelse:                      N61°18’29.28″ E13° 4’16.65″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Minnesmärkena är resta för att hedra de soldater som efter Tysklands ockupation av Norge låg i beredskap 1940 – 1945 vid vår gräns i väster. Från Fulunäs gick från 1872 den nordligaste vägen i Dalarna över älven och vidare in i Norge.

 Ägare
Namn:                                       Malung-Sälens kommun
Adress:                                      Lisagatan 34, Malung
Tfnnr:                                        0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestatyn är uppsatt år 2001 av Transtrands hembygdsförening. Minnesstenen är äldre
Konstnär statyn: Ulf Tegnér, Älvdalen
Text på stenen: TILL HEMBYGDENS SKYDD HÖLLO HÄR DALREGEMENTETS MÄN VAKT VID GRÄNSEN ÅR 1940
Text på statyn: FULUNÄSSOLDATEN TILL MINNE AV DE SOM VAKTADE VID VÅRT LANDS GRÄNS 1940 – 1945
TRANSTRANDS HEMBYGDSFÖRENING 2001
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten