Registerkort Nr W20

Minnesmärke över kaptensbostället vid Dalregementets Västerdalskompani i Äppelbo

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)                Vansbro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid vägkanten utanför tomten intill ån Noret på Ovanheden i Äppelbo
GPS-angivelse:                      N60°29’4.88″ E14° 0’52.27″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Under tiden för indelningsverket tilldelades officerare vid infanteriregementena i mån av tillgång så kallade boställen. Storleken på dessa bestämdes av vederbörandes grad.

Ägare
Namn:                                        Privat ägare
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Äppelbo hembygdsförening
Adress:
Telefon:
Mail-adress:                             hembygdsforeningen@appelbo.net

Övrigt
Minnesmärke av metall uppsatt år 1957 av Dalregementets kamratförening och Äppelbo hembygdsförening
Text under dalpilarna: STENSBO KAPTENSBOSTÄLLE FÖR VÄSTERDALS KOMPANI 1700 – 1857
KUNGL DALREGEMENTETS KAMRATFÖRENING ÄPPELBOS HEMBYGDSFÖRENING 1957
Informationsskylt: Ja


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten