Registerkort Nr W20

Minnessten över Dalregementets lägerplats på Rommehed i Stora Tuna

Län                                             Dalarna
Kommun (motsv)                Borlänge kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Väg 70, ca 6 km S Borlänge centrum, 2 km SV Stora Tuna kyrka.
GPS-angivelse:                         60°26’02.7″N 15°30’02.1″E 

Inventerad
Namn:                                           Olle och Eva Strid
Datum:                                          2021-05-16 och november 2021

Historia
Rommehed var Kungl Dalregementets mötes- och lägerplats mellan åren 1796 – 1908. Regemen­tets expedition fanns under den tiden i Falun. Under åren 1908 – 1909 flyttade regementet in i de då nybyggda kasernerna i Falun. Försvaret behöll dock lägerområdet till 1988, det användes till exempel under beredskapstiden, vid repetitionsutbildningar samt vid annan tillfällig verksamhet.

Lägerplatsen anses vara den bäst bevarade i landet med ett trettiofemtal byggnader som minner om den indelta arméns förutsättningar att förbereda sig för krigstjänst. Många av byggnaderna är försedda med informativa skyltar om respektive byggnads funktion under lägertiden. Idag är lägret ett byggnadsminne sedan 1991 i en vacker parkmiljö.
I en av byggnaderna har också Dalregementets museum en utställning som spänner över sexhundra år. Den börjar med allmogeupproren på 1400-talet till den krigande karolinen, bonden och hans hustru, soldater och officerare i ett sprudlande lägerliv på Rommehed.
Söder om själva lägerområdet ligger det gamla exercisfältet, idag ett naturreservat sedan 1977, ca 6 hektar stort. Reservatet, som utgör en del av Badelundaåsen, består av en stäppliknande ve­getation på den sandiga jorden och har bildats genom mångårigt slitage av exercerande soldater i stora förband. Bild (från Dalregementets museer samlingar) visar exercisfältet, även kallat ”blaggarnsbyn”, vid regementsmötet 1878. Blaggarn var ett grovt linnetyg av sämre råvaror som användes främst till tältväv, lakan och madrassvar med mera.

Ägare
Namn:                                            Privat fastighetsägare
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten restes förmodligen i anslutning till att regementet lämnade lägret under 1908. Stenens åtsida är över den förgyllda texten försedd med regementets förbandstecken i form av förbandsknapp m/1754, också förgylld. Minnesmärket är omgivet av en liten, låg sten­mur.
I anslutning till minnesmärket finns också en majstång, omgiven av vitmålade kompaniståndare, var och en försedd med skylt med namnet på ett utbildningskompani. (Husby, Leksand, Gagnef, Gustafs, Äppelbo, Orsa, Mora och Rättvik.). Det är okänt när just denna majstång och ståndare restes, dock har själva platsen även före flytten till Falun varit platsen för en majstång.
Text: KUNGLIGA DALREGEMENTET 1796 – 1908
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten