Registerkort Nr W15

Minnesplatta över korpral J Gifting på f.d.  Komtillmåtta krog i Gagnef

Län                                                  Dalarna

Kommun (motsv)                  Gagnef

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Den f.d. krogen Komtillmåtta ligger längs vägen väster Dalälven mellan Djurås-Västerfors, nära busshållplatsen Komtillmåtta (linje 254). Minnesplattan är fäst på bostadshu­sets gavel.
GPS-angivelse:                           N60°33’41.49″ E15° 6’16.25″

Inventerad
Namn:                                            Olle och Eva Strid
Datum:                                          2022-04-01

Historia
Den 13 september 1894 var Orsa kompani vid Dalregementet på väg hem efter avslutat regementsmöte. Inkvartering skulle ske nära Komtillmåtta krog i Gagnef. Innan kaptenen Sven Axel Bjuggren (1851–1925) lämnade kompaniet för kvällen framhöll han vikten av kompaniets anseende: ”Alltså kommer vi nu överens om att alla håller sig nyktra!” Korpral Gifting talade då för mannarnas räkning: ” Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt!” Detta uttalande har blivit vida känt och samtidigt ibland missförstått. Missförståndet ligger i att en del tolkat uttalandet som att dalkarlarna var osäkra i sitt löfte, medan de i själva verket inte ville lova något de inte kunde eller ämnade hålla – samtidigt som de inte ville vara uppnosiga mot befälet.
Vid en intervju gjord1929 angående ”Orsa kompani-historien” berättade han: ”Inte kunde jag gå ut och rapportera, vad pojkarna sa’, när jag bad dem lova, att inte dricka för mycket. Se, det var inte utan att jag var omtyckt av både befäl och meniga, och då måste jag ställa så, att jag inte för­argade någon part och så sa jag: Kapten, Orsa kompani lovar ingenting bestämt!” Men, tillade han och skrattade, ”hade jag vetat, att både biskopen och landshövdingen skulle härma mig, skulle jag bättre lagt mina ord på minnet, för jag har sagt mycket jag, som de kunde använt.”
Distinktionskorpral Jonas Axel Gifting Jonsson var född 4 februari 1856 i Ore socken (Dalbyn) och avled den 6 april 1934. Han är begravd på Ore kyrkogård, Rättviks kommun.
Se också registerkort W16, staty över korpral Gifting vid Orsa station, samt om Dalrege­mentets (I 13) historia och utveckling i övrigt (Registerkort W28.)

Ägare
Namn:                                            Privat ägare

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        Minnesplattan är i gott skick
Renoveringsbehov:                  –

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Text: VID KROGEN KOMTILLMÅTTA I GAGNEF YTTRADE KORPRAL GIFTING 1894 DE NU BEVINGADE ORDEN – ORSA KOMPANI LOVAR INGENTING BESTÄMT.
SKÄNKT AV KGL. DALREG. KAMRATFÖRENING 1985.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten