Registerkort Nr T09

1952 Minnessten över T 2N på före detta kasernområdet i Nora

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Korsningen av Knutsbergsvägen och Trängkårsvägen, i närheten av Folkets park, Nora.
GPS-angivelse:                        N59°31’10.94″ E15° 1’6.75″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1945 satte Göta trängkår (T 2) upp ett detachement i Nora under namnet Göta trängkårs kompani i Nora (T 2 N). År 1946 tillkom ett kompani till detachementet och namnet ändrades då till Göta trängkårs detachement i Nora, från 1949 till Göta trängregementes detachement i Nora. Detachement understöddes med förnödenheter av Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro. Detachementets uppgift var sjukvårdstjänst och dess utbildningsstyrka bestod mellan 150-200 man, cirka 40 officerare samt civilanställda. Av detachementets två kompanier försåg ett kompani trängtrupperna med underbefäl och soldater till etappsjukhusens kompanier och det andra kompaniet utbildades till brigadernas behov inom militärområdet. 1951 beslöt riksdagen att detachementet skulle avvecklas under 1952. Ett kompani behölls ett par år och var förlagt till Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av sten rest (uppsatt) år 1985 av personalen vid Kungl. Göta trängregemente. Stenen visar Kungl. Göta trängkårs emblem samt text enligt nedan på fram- och baksida.
Text: HÄR VAPENÖVADES KUNGL GÖTA TRÄNGKÅRS KOMPANI I NORA 1945 – 1952
Text på baksidan:  KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. PERSONAL RESTE STENEN 1985
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten