Registerkort Nr K14

Minnessten över förband förlagda 1811 på Vämö

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Nära Vämöparken vid infarten till Karlskrona
GPS-angivelse:                      56°11’5.65″N 15°36’39.29″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
En halvö N Karlskrona skild från fastlandet med en grav uppkastad under 1780 år krig, Vämö användes som beväringsmanskapets övningsplats.

 Ägare
Namn:                                        Karlskrona kommun
Adress:                                      Ö Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona
Tfnnr:                                        0455-30 30 00
Mail-adress                              karlskrona.kommun@karlskrona.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt till minne av trupper från Kalmars och Kronobergs regementen samt Göta artilleri som, under befäl av general von Vegesack, då var förlagda på Vämö
Text:  GÖTERNES LÄGER 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten