Registerkort Nr T05

1907 Minnessten över Känäs Fellingsbro rusthåll, K 3 i Känäsby

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       6,2 km NV Fellingsbro kyrka
GPS-angivelse:                          N59°29’34.04″ E15°29’28.31″

Inventerad
Namn:                                            Gunnel Godulf (foto)
Datum:                                          2019

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3. 

Ägare
Namn:                                            Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                           Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Tfnnr:                                             –
Mail-adress                                  hembygd.olofsborg@telia.com

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnessten av granit. På den mot VSV vända sidan finns överst en cirkelrundfördjupning med reliefbilden av en husar till häst uthuggen i stenen. Under den en infattad metallplatta med nedanstående text. Under plattan står det 1956, det år då minnesstenen avtäcktes.
Text: FÖR RUSHÅLLET KÄNÄS HAR NEDANSTÅENDE RYTTARE GJORT RUSTTJÄNST I ÖVER 200 ÅR. DELS VIDFELLINGSBRO KOMP AV KUNGL. LIVREG. TILL HÄST, SEDERMERA LIVSKV.AV KUNGL. LIVREG. HUSARER. HÄR HADE DE SITT TORP.
ERIK RIJ 1691-1692 LARS LARSSON 1692-1694 ERIK FRIBERG 1695-1709
ANDERS KJENSTRÖM 1735-1777 OLAV KJENSTRÖM 1777-1789
ANDERS KJENSTRÖM 1790-1807 ERIK HOLMQVIST 1807-1829
JOHAN KÄCK 1829-1871 GUSTAV KÄLL 1871-1873 LUDVIG KJELLMAN 1873-1886
ALRICK ERIKSSON 1886-1892 AXEL FORSBERG 1893-1899 IVAR KÄLL 1899-1907
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten