Registerkort Nr T02

1881 Minnessten över löjtnant Viktor Balck verksamhet på Sannahed

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Kumla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sannahed, beläget mellan Hallsberg och Kumla. Minnesstenen står i mitten av lägerplatsen, längs genomgående vägen Kungsleden och mitt emot Sannaheds gamla officersmäss.
GPS-angivelse:                      59° 5’41.97″N 15° 9’35.27″E

Inventerad
Namn:                                        Olle och Eva Strid
Datum:                                      2018-08-10

Historia
Victor Balck (1844-1928), blev 1866 underlöjtnant vid Närkes regemente. Hela hans militära karriär kom dock att ägnas åt idrottsrelaterad verksamhet. Efter utbildning vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) 1866 – 1868 var han åren 1868 – 1872 lärare vid Kungl Krigsskolan, Karlberg, GCI och Arméns rid- och körskola, Strömsholms slott. Från 1872 var han ordinarie lärare, senare överlärare vid GCI och tillika dess föreståndare 1907-1909. Under sin tid vid GCI befordrades han till major i armén 1894, överstelöjt­nant 1900 och till överste 1904. 1914 erhöll han hedersbefordran till generalmajor.
I syfte att sprida och utöka den frivilliga gymnastik- och idrottsverksamheten kom Viktor Balck att engagera sig i skapandet av flera idrottsföreningar och tidskrifter från 1870-talet och framåt. Han deltog i bildandet av Stockholms gymnastikförening 1875, Stockholms gymnas­tik- och fäktklubb 1878 och var även delaktig som grundare och ledare i den frivilliga skytte­rörelsen. 1891 var han med om att stifta Svenska Gymnastikförbun­det. Det var under denna tid som idrottsrörelsen i Sverige skapades, fick form och växte i om­fång. Viktor Balck var en av dess förgrundsfigurer. Han var också en av de ursprungliga medlemmarna i Internationella Olym­piska Kommittén och var dess medlem fram till 1921. Han var mycket aktiv i arbetet med Olym­piska sommarspelen 1912 i Stockholm, och hade redan 1894 föreslagit att OS skulle arrangeras i Stockholm. Han var en av två vice ordförande i Sveriges Olympiska Kom­mitté från 1913 till sin död 1928.

Ägare
Namn:                                        Kumla kommun
Adress:                                       Stadshuset, 692 80 KUMLA
Tfnnr:                                          019 58 80 00
Mail-adress                              servicecenter@kumla.se

Vårdare/Tillsyn
Namn:                                        Kumla-Sannaheds Hembygdsförening
Adress:                                      Jan Klingberg, ordförande
Telefon:                                     070-278 2920
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text på minnesstenen: Överst på stenen en bild av en lätt klädd löpare, därunder följande text: PÅ SANNA HED HÖLLS MIDSOMMARDAGEN 1881 VID NERIKES REGEMENTE DE FÖRSTA ORGANISERADE FRIIDROTTSTÄVLINGARNA I SVERIGE UNDER LEDNING AV LÖJTNANT VIKTOR BALCK
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten