Registerkort Nr T04

1907 Minnesmärke över K 3 livskvadron i Fellingsbro

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Lindesberg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Minnesmärket finns vid hembygdsmuseet i anslutning till Fellingsbro Folkhögskola, Bergsvägen 2, vid södra infarten till Fellingsbro, längs väg 249.
GPS-angivelse:                    59°25’46.31″N 15°35’52.75″E

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden, och som utgjorde tungt kavalleri. Livregementsbrigadens lätta dragonkår bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier. Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon bestod av kompanierna i Västmanland, och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland. År 1816 fick samtliga svenska regementen ett ordningsnummer, där Livregementets husarer tilldelades № 3. År 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer. År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom armén. För Livregementets husarer innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen K 3.

Ägare
Namn:                                      Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening
Adress:                                     Bergsvägen 45, 732 71 FELLINGSBRO
Tfnnr:                                        –
Mail-adress:                          hembygd.olofsborg@telia.com

Vårdare
Namn:                                       se ägaren

Övrigt
Minnesmärket i järn på sockel av granit rest år 1948. Överst lilla riksvapnet utan sköld och under detta en medaljong med en ridande husar under anfall.
Text under den ridande husaren : TILL MINNET AV DE 97 RYTTARE VID KUNGL LIVREGEMENTETS HUSARER SOM UPPSATTES INOM FELLINGSBRO SOCKEN
SAMLINGSSTÄLLEN: SVILLINGEÅSEN  GÄSTGIVAREGÅRDEN  OLOVSBORG
BYGDEN RESTE VÅRDEN 1948
Övrigt: På sockeln är en metallskylt fästad med kung Gustav VI Adolfs namnteckning samt år 1953, datumet otydligt.
Informationsskylt:  Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten