Registerkort Nr S47

2016 Veteranminnesmärke på Brigadmuseum i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Brigadmuseum, Sandbäcksgatan 31
GPS-angivelse:                    59°23’16.32″N 13°29’41.82″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-23

Historia
Nationellt minnesmärke över alla som tjänstgjort i internationell verksamhet för freden.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Brigadmuseum.
Adress:                                      Sandbäcksgatan 31, 653 40 Karlstad
Telefon:                                     054-15 80 60
Mailadress:                              info@brigadmuseum.se

Övrigt
Minnesmärke av svart granit avtäckt år 2016 i närvaro prins Carl Philip.
Text under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på frånsidan: HEDRA DEM SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
HEDRA DEM SOM HAR STUPAT
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten