Registerkort Nr S18

Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                      59°25’46.97″N 13°14’34.63″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Fr o m 1832 började Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
Som mest fanns 99 byggnader inom området.
Fyra byggnader flyttas till Karlstad och finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. En av dessa byggnader är sannolikt uppförd 1836 eller 1838 för fältjägarnas behov. Byggnaderna på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                       Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                          070-222 1032
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                              sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under Värmlandsörnen: VÄRMLANDS FÄLTJÄGARE HADE HÄR PÅ TROSSNÄS FÄLT SIN LÄGERPLATS ÅREN 1836 – 1901
HÄVDADE TROGET OCH HÄNGIVET SVENSK KRIGSMANNAANDA I KRIG OCH FRED UTMÄRKTE SIG I KRIGEN 1788 – 89, 1807, 1808 – 09, 1813 OCH 1814
INFÖRLIVADES ÅR 1902 MED K. VAXHOLMS GRENADJÄRREGEMENTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten