Registerkort Nr S44

2000 Minnessten över Värmlands regemente i Kristinehamn

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   F d A 9 regementsområde i Kristinehamn. 50 m väster kanslihuset
GPS – angivelse:                59°18’17.10″N 14° 4’16.38″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-19

Historia
1994-07-01 flyttades Värmlands Regemente I 2 från Karlstad för att samordnas med A 9 i Kristinehamn. Regementet kom sedan att läggas ned 2000-06-30

Ägare
Namn:                                        Företaget Merx Takner och Roos AB
Adress:                                      Garnisonsvägen 3, 681 54 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                         0550/13 060
Mail-adress                              info@merxfastigheter.se

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                              varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärke av granit invigd 30 juni 2000 av landshövding Ingemar Eliasson. Stenen är flyttad från den ursprungliga platsen vid sidan om dåvarande kaserngrinden till nuvarande plats.
Text under en bild av Värmlandsörnen med regementets valspråk: CUM DEO ET VICTRICIBUS ARMIS
VÄRMLANDS REGEMENTE OCH VÄRMLANDSBRIGADEN 1626 – 2000 HAR DELTAGIT I MÅNGA FÄLTTÅG OCH FRAMGÅNGSRIKT UTMÄRKT SIG VID FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, LUND 1676, LANDSKRONA 1677, NARVA 1700, DUNA 1701, KLISZOW 1702, FRAUSTADT 1706, MALATIZE 1708,GADEBUSCH 1712
Text frånsida: VERKADE PÅ DENNA PLATS 1994 – 2000
Informationsskylt Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten