Registerkort Nr S03

Minnessten över krigskyrkogård från 1808-1809 på V fältet i Kristinehamn

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Fältvägen 53. Mon. 1 km söder Kristinehamns sjukhus
GPS-angivelse:                    59°17’51.83″N 14° 6’11.44″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-11-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare utskrivna till lantvärnet (i Värmland nära 7.600 man).
Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Kristinehamn sattes I. Bataljonen i Värmland upp i mitten av juni och utgick i slutet av juli till Eda skans.
Den vanligaste dödsorsaken bland soldater på denna tid var fältsjukan, en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc. p g a osunda fältförhållanden.
På denna krigskyrkogård finns 85 soldater begravda.
De begravda lantvärnsmännen på platsen har sannolikt avlidit under utbildningstiden i Kristinehamn.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns Kommun
Adress:                                       I. Kommunledningsförvaltningen, 681 84 Kristinehamn
Tfnnr:                                          0550-880 00 vx
Mail-adress                              kommunen@kristinehamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                      010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesstenens framsida är minnesmärke S 15 och baksidan är S 03.
Minneskanonen S 44 inne på A 9 gamla regementsområde, sattes ursprungligen upp på denna plats för att senare flyttas till nuvarande platsen.
Minnesstenen (S 03) återinvigdes 22 april 1994 av biskop Bengt Wadensjö
Text:  LANTVÄRNSGRAVEN – I FÄLTSJUKAN DÖDA 1808 – 1809
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten