Registerkort Nr P05

1830 Minnessten över Västgöta-Dals regementes färjeolycka på Göta älv vid Lilla Edet

Län                                            Älvsborgs

Kommun (motsv)              Lilla Edet

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid spånkajen öster kraftverket
GPS-angivelse:                    N58°8’7″ E12°7’18”

 Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Soldater ur Västgötadals regemente var sommaren 1830 kommenderade  att bygga en ny sluss vid Ströms kanal i Göta älv. Man var förlagda i kanalbolagets baracker vid Ströms säteri. Vid revelj den 29 augusti upptäcktes att det brann i sågverket på andra sidan älven. Soldaterna beordrades att hjälpa till att släcka branden och skeppades över till brandplatsen i Lilla Edet. Branden var svårsläckt men på eftermiddagen beordrades soldaterna att dra sig tillbaka till förläggningen. Den färja som användes blev överlastad och sjönk i den strida strömmen varvid flertalet av soldaterna drunknade. Fyrtionio man förolyckades. Soldaterna är gravsatta i en gemensam grav på Fuxernas kyrkogård i Lilla Edet. Någon sten restes aldrig över dessa män. Endast en flat stenhäll vittnade om var deras grav låg. Inte förrän 100 år senare restes en minnessten över de 47 soldater som fick sätta livet till efter att ha hjälpt Lilla Edet borna att släcka branden i deras samhälle.

 Ägare
Namn:                                        Lilla Edets kommun
Adress:                                      Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet
Tfnnr:                                         0520-65 95 0
Mail-adress                              kommunen@lillaedet.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Hallands regementes kamratförening
Adress:                                      Nattsländevägen 8, 302 56 Halmstad
Telefon:                                     070-881 26 95Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1930
Text:  ÅR 1830 DEN 29 AUGUSTI FÖROLYCKADES GENOM DRUNKNING I GÖTA ÄLV HÄR INVID 47 SOLDATER UR VÄSTGÖTA-DALS REGEMENTE VID ÅTERFÄRD FRÅN LILLA EDET DÄR DE BITRÄTT VID SLÄCKNING AV DEN STORA BRANDEN

REGEMENTET OCH SAMHÄLLET RESTE MINNESSTENEN HUNDRA ÅR EFTER OLYCKSHÄNDELSEN
Informationsskylt:  Nej

Ingvar Rodén
chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten