Registerkort Nr P09

1906 Minnessten över Västgöta-Dals regementes mötesplats på Grunnebohed

Län                                            Älvsborg

SONY DSC

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Grunnebo vid väg 44
GPS-angivelse:                     58°20’3.57″N 12°13’3.15″E

 Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                       Nov 2016

Historia
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp på 1500-talet i Västergötland och Dalsland. År 1615 organiserades dessa enheter till Västergötlands storregemente av Gustav II Adolf. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Västgöta-Dals regemente utgjorde ett. Åren 1621 och 1624 splittrades storregementet permanent till tre mindre regementen, där Västgöta-Dals regemente den 10 mars 1624 bildade ett. Västgöta-Dals regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Wilhelm von Salzburg. Regementet deltog i slaget vid Gadebusch, vilket man även fått tilldelat som segernamn. Efter Gadebusch marscherade den svenska hären, vilken bland annat bestod av Västgöta-Dals regemente, västerut. Då både förplägnad och ammunition sinade tvingades Magnus Stenbock med sin kvarvarande armé att kapitulera den 6 maj 1713 vid Tönningen i norra Tyskland, något som kom att kallas för Stenbocks kapitulation vid Tönningen. Kapitulationen resulterade i att flera svenska regementen upplöstes och hamnade i dansk fångenskap, bland annat hela Västgöta-Dals regemente. Regementet återuppsattes senare samma år i Sverige igen. År 1816 fick samtliga regementen ett ordningsnummer, där Västgöta-Dals regemente tilldelades Nr 16. I och med indelningsverkets upphörande genom 1901 års härordning, beslutades att Västgöta-Dals regemente skulle lämna sina rotar i Västergötland och omlokaliseras till Halland. Med denna påfallande förändring kom regementet den 1 januari 1902 att anta namnet Hallands regemente (No 16). Vid samma tid överfördes en av regementets bataljoner till Skedalahed, sju km öster om Halmstad, där tidigare Hallands bataljon (I 28) övats.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                        0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Hallands regementes kamratförening
Adress:                                       Nattsländevägen 8, 302 56 Halmstad
Telefon:                                     070-881 26 95
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under en sköld med regementets vapenbild: KRIGSMÄN TILLHÖRANDE KUNGL VÄSTGÖTADALS SEDERMERA KUNGL HALLANDS REGEMENTE VAPENÖVADES Å GRUNNEBOHED 1863 – 1906
Text på frånsidan: REGEMENTET RESTE STENEN
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten