Registerkort Nr O05

Minnesskyltar över försvaret av Bohus fästning 1678

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)o02b

Kommun (motsv)               Kungälv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På slottets murar
GPS-angivelse:                      N57°51’44” E11°59’55”

Inventerad
Namn:                                         Peter Wetterberg och Gunvor Hjort, Claes och Eva Grafström
Datum:                                        2016-09-15, 2022-07-03

Historia
Belägringen av Bohus fästning 1678, var en cirka två månader lång belägring som utfördes av dansk-norska trupper under befäl av ståthållaren i Norge, Ulrik Fredrik Gyldenløve under Skånska kriget. Efter ett belägringsförsök av den svenska fästningen cirka två mil norr om Göteborg år 1676, återkom Gyldenløve våren 1678 med en belägringsstyrka på cirka 15 000 man. Belägringen innebar omfattande beskjutning av fästningen med kanoner och mörsare, försök att spränga murarna underifrån med minor, samt direkta o02stormningsförsök. De svenska trupperna, skaraborgare östgötar, finländare samt fästningens artilleri  under ledning av överste Fredrik von Börtsell försvarade energiskt fästningen och lyckades efter hand ta sig över till Hisingen och få de danska trupperna att lämna ön varvid belägringen kunde hävas. Denna var den sista och mest omfattande av de minst 14 belägringar som Bohus fästning har utsatts för under sin historia, utan att någon gång ha erövrats i strid.

Ägare
Namn:                                            Statens fastighetsverk
Adress:                                           Södra Hamngatan 3, 411 14 Göteborg
Tfnnr:                                              010-478, 031-15 22 94

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren och Kungälvs kommuno02b

Övrigt
Minnestavlan uppsatt på muren vid Blockhusporten

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten