Registerkort Nr O18

Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamo

Län                                             Göteborg och Bohus (Västra Götaland)o12

Kommun (motsv)               Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Backamo läger
GPS-angivelse:                      58°10’53.27″N 11°58’59.05″E

Inventerad
Namn:                                         Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                        2016-09-16

Historia
Backamo var sedan 1724 övningsplats i Grinneröds socken för Bohusläns kavalleri- och dragonregemente. Från 1791 blev Backamo regementsmötesplats för Bohusläns regemente (I 17). 1913 flyttade regementet från Backamo till nybyggda kaserner i Uddevalla. Under andra världskriget användes Backamo som interneringsläger för tysk militär som i krigets slutskede hade deserterat till Sverige. Där internerades även en del av de balter som senare, vid den så kallade baltutlämningen, lämnades ut till Sovjetunionen efter kriget. Anläggningen vid Backamo är fortfarande intakt och används än idag, bland annat som kursgård. Den före detta exercisheden används idag som flygfält, Backamo flygfält. Det gamla fältsjukhuset från 1884 som nyligen renoverats av föreningen Backamo vänner brann ner till grunden 31 januari 2006. På området finns också Backamo Hundtjänst som erbjuder kurser och seminarier inom lydnad, spår och skydd. Hot Rod-klubben A-bombers anordnar ”Old Style Weekend” här om somrarna. Detta är en träff för folk med intresse för bilar äldre än 1957 samt kläder och musik från 1950-talet.
(Utdrag ut Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                            Uddevalla kommun (Stiftelsen Backamo lägerplats)
Adress:                                           Backamo 220,459 91 Ljungskile
Tfnnr:                                             0522-234 20
Mail-adress                                  lagerplatsen@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            Föreningen Backamo vänner  c/o Nicklas Rudolfsson
Adress:                                           Backamo lägerplats, Backam0 220, 459 91 Ljungskile
Telefon:                                         0739-44 46 66
Mail-adress:                                 nicklas.rudolfsson@gmail.com

Övrigt
Minnessten  av bohusgranit avtäcktes den 27 september 1913´i samband med regementets flyttning till Uddevalla.
Text: BACKAMO KUNGL BOHUSLÄNS REG:TES ÖFNINGSPLATS 1724 – 19913
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten