Registerkort Nr M29

Minnessten över ”Hungerlägret” 1676 i Bårslöv vid Råån

Län                                              Malmöhus

Kommun (motsv)                 Helsingborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I Bårslöv i korsningen mellan väg 1172 och väg 1362
GPS-angivelse:                       56° 0’19.02″N 12°49’2.69″E

Inventerad
Namn:                                        Christian och Gustav
Datum:                                       2020-07-11

Historia
Inför slaget vid Lund i december 1676 rastade Karl XI med den svenska hären vid Bårslöv. Till minne av denna händelse restes 1926 en minnessten strax öster om Bårslövs kyrka.

 Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        P 7 kamratförening
Adress:                                       c/o Lars Remfors
Telefon:                                     0413-231 61
Mail-adress:                             lars@remfors.se

Övrigt
Minnesmärke av fyrhuggen granit rest år 1926
Text: ”ÅT MINNET AV KONUNG CARL XI, SKÅNES RÄDDARE OCH HANS HÄR VILKA UNDER SVÅRA FÖRHÅLLANDEN VORO LÄGRADE VID BÅRSLÖV I NOV OCH SEGRADE VID LUND DEN 4 DEC 1676, RESTE TRAKTENS BEFOLKNINGEN DENNA STEN ÅR 1926
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten