Registerkort Nr A18

1939-45 Finlandsmonumentet i Finlandsparken vid Värtahamnen

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Finlandsparken N Tegeluddsvägen
GPS-angivelse:                    59°20’54.32″N 18° 6’18.41″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-10-10

Historia
I vinterkriget deltog 1940 cirka 9 500 svenska frivilliga. Av dessa ingick 8 400 i Svenska Frivilligkåren, som stred vid Märkäjärvi på Sallafronten. Omkring 200 tjänstgjorde vid artilleriet i Vasa, ett drygt hundratal medverkade i luftförsvaret av Åbo och nästan lika många fanns i kustförsvaret vid Pellinge. Cirka 200 läkare och sjuksköterskor arbetade på militära och civla sjukhus. Svenska Röda korset sände två ambulanser. En upprättade bassjukhus i Nyslott med fältsjukhus i Ruskeala, den andra hade bassjukhus i Muurola med fältsjukhus i Kemijärvi och en mindre avdelning i Ivalo. Hästambulans från Blå Stjärnan verkade i Kupio och 300 arbetare började i mars bygga en försvarslinje öster om Fredrikshamn.
Förluster: 37 miste livet, 45 blev sårade och 140 svårt köldskadade. Fem blev krigsfångar, vilka återkom till Sverige sommaren 1940.

Ägare
Namn:                                        Stockholms stad, konst och kultur
Adress:                                       Kontaktcenter
Tfnnr:                                         08-508 00 508
Mail-adress                               kontaktcenter@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet avtäcktes 1986. Det är skänkt av kommittén för Finlandsparken och tillverkat av gjutjärn, stål och finsk granit.
Konstnär: Gudrun Eduards-Balldin
Text i den övre cirkeln: VAPAA POHJOLA – NORDENS FRIHET
BARNEN TILL SVERIGE – LAPSET RUOTSIIN
Text i den nedre cirkeln: DE FRIVILLIGA – VARAA EHTOISET
VINTERKRIGET 1939 – 40 – TALVISOTA
BRÖDRAFOLKEN – VELJESKANSAT
FINLANDS SAK ÄR VÅR
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten