Registerkort Nr L44

2020 Veteranminnesmärke i Tivoliparken, Kristianstad

Län                                            Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)              Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Nära gamla flickskolan i södra delen av Tivoliparken
GPS-angivelse:                     N56° 1’33.20″ E14° 9’15.48″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2022-07-03

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Kristianstad kommun
Adress:                                       Rådhuset, Västra Storgatan 12, 291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                         044-13 50 00
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Ett vårdträd med en plakett invigdes 2020-05-29 (Veterandagen). Ett minnesmärke av blankpolerat svart granit huggen av Glimmasten AB avtäcktes på två år senare
Platsen har valts och utvecklats av en arbetsgrupp bestående av bland andra kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander, stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr, samt av representanter från Fredsbaskrarna Skåne.
Text på framsidan under lilla riksvapnet: I FREDENS TJÄNST – ALLA GAV NÅGOT – NÅGRA GAV ALLT
Text på frånsidan: under FN-emblemet: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN, MINNS DE STUPADE
Text på ena sidan: RAISED IN HONOUR OF SWEDISH NATIONALS WHO SERVED AS UN PEACEKEEPERS IN UN PEACEKEEPING MISSIONS
AUTHORIZED AND BUILT BY SWEDISH VETERANS ORGANISATIONS AND THE MUNICIPALITY OF KRISTIANSTAD
Text på andra sidan: En förteckning över de föreningar, organisationer och enskilda som bidragit till projektet
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten