Registerkort Nr L44

Minnessten över tre flygpionjärer på Ljungbyhed

Land                                        Sverige

Kommun (motsv)             Ljungbyhed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På Paradplatsen i Gamla lägret
GPS-angivelse:                     N56O04´46´´, E13O14´01´´

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein och Peter Wetterberg
Datum:                                      2016-07-10

Historia
Det  första militära flygplanet var Nyrop 3 som Hjalmar Nyrop och Oscar Ask fick färdigt 1911. Detta flygplan fick sedermera öknamnet Bryggarhästen. Nyrop 3 gjorde hundratals starter på Ljungbyhed under sommaren 1911 före dess leverans till marinen i slutet av året. Marinlöjtnanten Olle Dahlbäck blev då en av förarna.
1915 var det 100 år sedan Enoch Thulin startade flygskolan i Ljungbyhed. Denne flygpionjär, ursprungligen från Simris socken, kom tidigt till Landskrona där han skapade flygplanstillverkning och blev landets mest kände flygpionjär. Enoch Thulin tillverkade flygplan som såldes till den svenska militären. När första världskriget bröt ut insåg man att det fanns ett behov av piloter och möjligheterna att starta en flygskola i Ljungbyhed öppnade sig. Detta tack vare att här fanns ett fält med tätt packad jord som var utmärkt övningsplats.

 Ägare
Namn:                                        PEAB AB
Adress:                                      Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                        0431-890 00 (vx)Adress:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        F 5 kamratförening c/o Hans Bertil-Sinclair
Adress:                                      Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
Telefon:                                     073 388 08 43
Mail-adress:                             hans-bertil.sinclair@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit invigs 28 augusti i sambandved flygvapnets 100 års jubileum
Text: FLYGPIONJÄRERNA PÅ LJUNGBYHED  HJALMAR NYROP  OSCAR ASK 1910 – 1912  THULINS FLYGSKOLA 1915 – 1920
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten