Registerkort Nr Y05

1893 Minnessten över norrländskt artilleri vid Borgsjö skans, Ånge

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Ånge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    100 m NNO Borgsjö kyrka
GPS-angivelse:                        N62°32’27.30″ E15°54’23.38″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2022-05-30

Historia
I början av 1600-talet tillhörde Jämtland och Härjedalen ännu Danmark-Norge. Under bland annat Baltzar-fejden 1611-12 gjorde danskarna plundringsräder mot byarna Haversjö och Borgsjö. Vid denna tid anlades Borgsjö skans till skydd för befolkningen. Borgsjö skans bestod troligen från början av ett löpgravssystem från Borgsjöns sanka stränder upp till foten av Bergåsen. Innanför för vallanläggningen låg Borgsjö medeltidskyrka och Borgsjöbyn som då bestod av sex gårdar. Försvarsanläggningen var bemannad fram till 1679 för att hålla gränsen mot Jämtland och Norge. Idag återstår ett par 100 m meter av löpgravarna med förgreningar som sträcker sig från församlingshemmet till gamla vägen.
1644 kommer artilleriet till Jämtland i samband med erövringen av landskapet. Den 20 mars 1644 sköts svensk lösen på Frösö skans av artilleribatteriet under befäl av styckjunkaren Anders Warg. Norrlands artilleri skulle komma att kvarstå på skansar i Jämtland till 1815. Under

 Ägare
Namn:                                        Ånge kommun
Adress:                                       841 81 ÅNGE
Tfnnr:                                         0690-250100
Mail-adress                              ange@ange.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes 1993 i samband med Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum. Bredvid stenen är en 10,5 cm haubits m/40 uppställd.
Text: I BORGSJÖ SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGL. NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja


Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten