Registerkort Nr L42

2000 Minnessten över Södra militärbefälsstaben

Län                                           Kristianstad (Skåne län)L28

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Kockumsgatan mellan Kanalgatan och Vattentornsvägen
GPS-angivelse:                    56° 2’18.62″N 14° 9’31.40″E

Inventerad
Namn:                                      Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                     2016-02-19

Historia
Södra militärområdet bildades 1942 som I. militärområdet (första militärområdet) och ledes av en militärbefälhavare vilken tillfördes ansvaret för den territoriella och den markoperativa uppgiften. 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Södra militärområdet. Samtidigt tillfördes de operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ett samlat ansvar för den operativa ledningen för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften. Södra militärområdets stab var belägen i Kristianstad och ingick i Kristianstads garnison. 1993 uppgick Västra militärområdet (Milo V) i Södra militärområdet, som då i praktiken kom att täcka hela Götaland. Södra militärområdet och dess stab lades ned 2000-07-01.
(Utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Kristianstad kommun
Adress:                                       291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                          044-13 50 00
Mail-adress:                             kommun@kristianstad.se

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Norringarna
Adress:                                       c/o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47 Kristianstad
Telefon:                                     044 12 21 73, 076 373 35 81
Mail-adress:                             claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av grå granit rest (uppsatt) år 2000
Text: HÄR VERKADE SÖDRA MILITÄROMRÅDESSTABEN 1966 – 2000 OCH SÖDRA ARMÉFÖRDELNINGSSTABEN 1994 – 2000
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten