Registerkort Nr L91

1810 Minnesmonument över kronprins Karl August

Län                                            Kristianstad (Skåne län)L29

Kommun (motsv)             Åstorps kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I vägkröken Maglabyvägen-Ringvägen i Kvidinge
GPS-angivelse:                    56°7’54.30″N 13° 3’16.23″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-02-19

Historia
Karl August
, ursprungligen Fredrik Kristian August av Augustenburg, född 9 juli 1768 på Augustenborgs slott i Danmark, död 28 maj 1810 på Kvidinge hed, Skåne, var tredje son till hertig Kristian Fredrik av Slesvig-Holstein-Sönderborg-Augustenborg och hertiginnan Charlotta Amalia av Holstein-Ploen samt kortvarigt kronprins av Sverige. Efter studier, bland annat i Leipzig 1782–1784, gick han 1786 i dansk krigstjänst, blev 1790 generalmajor, tog anställning i österrikiska kavalleriet och deltog i revolutionskrigen vid Rhen. År 1803 utnämndes han till kommenderande general i Sunnanfjällska Norge och anlände dit 1804. Han fick 1807 en viktigare ställning då prinsen fick ansvaret både för Norges politiska ledning och dess militära försvar. Sveriges västra armé, under Gustaf Mauritz Armfelt ledning, gick över gränsen men möttes av kraftigt motstånd. De svenska trupperna drog sig i slutet av juni (1808) tillbaka över gränsen, och de egentliga krigsrörelserna upphörde. Den 7 december 1808 slöts en formell vapenvila med två dagars uppsägning. Redan tidigt antas prinsen fått veta om missnöjet mot Gustav IV Adolf. Då general Georg Adlersparre 13 mars 1809 med värmländska fördelningen tågade från Karlstad mot huvudstaden för att delta i kungens avsättning, hade prins Kristian lovat honom att icke angripa, om icke Fredrik VI befallde det eller ryssarna inbröt i Sverige. Själv hoppades han till en början på en trestatsskandinavism under sin egen kung, Fredrik VI. Greve Herman Wedel-Jarlsberg, i samråd med flera svenskar (Adlersparre, von Platen, K H Posse m.fl.) arbeta för en förening mellan Norge och Sverige under prinsen. Meningen var först, att Norge under honom skulle skilja sig från Danmark och därefter han på grund härav väljas till tronföljare i Sverige. Under förespeglingar om den svenska tronen och med överdrivna framställningar av den norska vapenvilans betydelse drev Adlersparre och hans parti på tronföljarvalet i Sverige; inom hemliga utskottet på riksdagen fick förslaget majoritet. Den 15 juli 1809 bifölls det av bondeståndet samt 18 juli av de övriga stånden, hos adeln dock först efter livliga debatter och mot ett betydande antal reservanter, vilka hellre velat uppskjuta valet.
Han motsatte sig upprepade maningar från Fredrik VI att anfalla Sverige, men vägrade samtidigt att mottaga den svenska tronföljden, innan han fått sin kungs samtycke men sedan freden med Danmark slutits i Jönköping 10 december 1809, begav sig prinsen i början av januari 1810 till Sverige. På begäran av Karl XIII, som adopterade honom, antog han därvid namnet Karl August. Den 22 januari 1810 höll han sitt intåg i Stockholm, och 24 januari avlade han på rikssalen sin trohetsed samt mottog ständernas hyllning. Tillsvidare nöjde sig kronprinsen med att iakttaga och bida och lät ytterst få ana sina framtidsplaner. Prinsens plötsliga död omintetgjorde alla eventuella planer på de olika nordiska ländernas förening under en kung. Den 28 maj 1810 åkte kronprinsen till Kvidinge hed för att se husarexercis. Han gjorde det från hästryggen, men då han skulle rida ur vägen för en attack, förlorade han plötsligt kontrollen över hästen som satte av i karriär. Prinsen vacklade i sadeln och föll omsider baklänges till marken. De tillskyndande fann honom medvetslös, upplivningsförsök var fåfänga, och efter en halvtimme avled han. Två dagar senare verkställdes obduktion, som utfördes av hans läkare Rossi samt tre tillkallade professorer från Lund. Därvid visades att dödsorsaken var ett slaganfall under ritten. Trots detta spreds snart rykten om att prinsen förgiftats eller på annat sätt bragts om livet. Anklagelserna riktades främst mot de s.k. Gustavianerna som ansågs vilja sätta någon av Gustav III:s familj på tronen. I efterspelet av prinsens död ledde det till att riksmarskalken Axel von Fersen d.y. mördades av pöbeln (Fersenska mordet).
(Utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Åstorps kommun
Adress:                                      Storgatan 7, 265 80 Åstorp
Tfnnr:                                         042.640 00
Mail-adress                             kommun@astorp.se

Vårdare
Namn:                                      Hans Bertil-Sinclair
Adress:                                    Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
Telefon:                                   073 388 08 43
Mail-adress:                           hans-bertil.sinclair@telia.com

Övrigt
Minnespelare av betong flankerad av två lejon rest år 1826
Text: CARL AUGUST S R KRONPRINS AVLED PÅ DETTA STÄLLE DE 28 MAJ 1810
Informationsskylt   Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM