Registerkort Nr L16

1939-45 Minnessten över beredskapen  i Åhus

Län                                          Kristianstad (Skåne län)
L06c

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid p-platsen vid Stubbagatans slut
GPS-angivelse:                    55°55’56.32″N 14°19’12.06″E

Inventerad
Namn:                                      Christian Braunstein och Peter
Wetterberg
Datum:                                     2016-05-16L06d

Historia
??? 

Ägare
Namn:                                     Kristianstads kommun
Adress:                                   291 80 Kristianstad
Tfnnr:                                      044-13 50 00
Mail-adress:                          kommun@kristianstad.se

Vårdare
Namn:                                    Kamratföreningen Norra skåningarna
Adress:                                   c/ o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47 Kristianstad,
Telefon:                                 076 373 35 81
Mail-adress:                         claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 6 oktober 1946 av regementet.
Text på framsidan: 19 6/10 46 STENEN RESTES TILL MINNE AV SVENSKA MÄNS OCH KVINNORS INSATS UNDER OFREDSÅREN 1939 – 1945
Text på baksidan: DU SVENSKA JORD, DU VÅRA FÄDERS FRIA LAND, DU ARV SOM VÄRNATS GENOM SEKLERS LED, OCH SOM SKALL VÄRNAS ÄN SÅ LÄNGE SVENSKAR FINNAS! NÄR HATETS VÄLDE HOTADE VÅR FRED, DE SLÖTO UPP KRING DIG MED SVÄRD I HAND, DE BYGDENS MÄN VARS TROFASTHET VI MINNAS. HÄR STODO DE PÅ POST VID HANÖBUKTENS VATTEN NÄR STORMAR VRÄKTE IN FRÅN VREDGAT HAV,NÄR BOMBARMADOR MULLRADE I NATTEN, NÄR ORONS KRAV EJ FRID DEM GAV, DE VAKTADE, DE VAKADE TILL HEMMETS HÄRD, VÄL FASTARE ÄN FÖRR KNÖTS BANDET. DE HÖLLO UT HÄR I EN STORMFYLLD VÄRLD, DE FYLLDE PLIKTENS BUD MOT LANDET    FREDRIK BLENNOW STABSASSISTENT
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten